Apper under Qatar-VM

Alle som reiser til Qatar for å følge fotball-VM, kan bli bedt om å laste ned to qatarske apper. Appene kan potensielt brukes til å overvåke de tilreisende. Vi har laget noen råd om hva du kan gjøre i denne situasjonen.

Tilreisende til Qatar-VM blir bedt om å laste ned appen Hayya, den offisielle VM-appen. Denne har fått kritikk blant annet for å overvåke brukernes lokasjon.

Dersom du trenger å oppsøke helsehjelpfasiliteter i Qatar, vil du også bli bedt om å laste ned appen Ehteraz, en smittesporingsapp. Ehteraz har mottatt sterk kritikk fordi appen kan brukes til å hente ut personopplysninger fra brukernes mobiltelefoner (nrk.no). Den norske ambassaden i Abu Dhabi (De forente arabiske emirater), som er sideakkridert til Qatar, har gjort oss oppmerksom på at obligatorisk forhåndsregistrering i denne appen ble opphevet i starten av november 2022.

Vide tilganger

Datatilsynet vet ikke hva disse appene faktisk gjør eller hva brukernes personopplysninger eventuelt vil bli brukt til.

- Vi er foruroliget over de vide tilgangene appene krever. Det er en reell mulighet for at tilreisende til Qatar, og særlig utsatte grupper, blir overvåket av qatarske myndigheter. Datatilsynet har ikke mulighet til å gripe inn mot dette, sier seksjonsjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet, Tobias Judin.

Det finnes imidlertid forhåndsregler du kan ta som reisende.

Råd for privatpersoner som er bekymret

Når du reiser med private enheter uten tilgang til jobbsystemer, er det opp til deg hvilken risiko du er komfortabel med, hvorvidt du ønsker å iverksette tiltak og hvilke tiltak du eventuelt iverksetter.

Et lavterskeltiltak er å ikke gi appen Hayya tilgang til lokasjonen din. Sjekk innstillingene i appen og på telefonen dersom du er i tvil om appen har slik tilgang. Appens personvernerklæring (qatar2022.qa) gir inntrykk av at appen fremdeles fungerer selv om du nekter tilgang til lokasjon.

Før avreise er det vanskelig å vite om du havner i en situasjon der du blir bedt om å laste ned Ehteraz. Dersom du skal reise til Qatar og er bekymret for personvernet, kan du for eksempel vurdere å ha med to mobiltelefoner: en tom lånetelefon som Ehteraz (og Hayyat) eventuelt installeres på, og din vanlige mobiltelefon ved siden av. Det er lurt å passe ekstra godt på din vanlige mobiltelefon, og i den forbindelse kan du for eksempel vurdere følgende tiltak:

 • Før avreise, ta sikkerhetskopi av telefonen din i fall det senere blir nødvendig å gjenopprette den.
 • Unngå å koble til åpne eller usikre WiFi-nettverk.
 • Ha mobiltelefonen på deg til enhver tid, og unngå å legge den igjen i hotellsafer og liknende.
 • Unngå å bruke USB-ladeporter på hotellrom, kollektivtransport, flyplass og liknende. Bruk medbrakt lader med veggstøpsel.
 • Unngå å installere noe under reisen. Automatiske app- og programvareoppdateringer kan skrus av, og det samme gjelder automatisk sikkerhetskopiering.

Hvis ønsker å iverksette tiltak, men ikke har adgang til en tom lånetelefon eller ønsker en enda sikrere løsning, kan du for eksempel tømme mobiltelefonen din før og etter reisen:

 1. Før avreise, ta sikkerhetskopi av telefonen din.
 2. Slett og nullstill telefonen slik at den er helt tom.
 3. Installer de qatarske appene.
 4. Husk at alt du bruker telefonen til mens appene er installert, potensielt kan overvåkes.
 5. Så snart du forlater Qatar, ta eventuelt vare på bilder, og slett og nullstill deretter telefonen på nytt.
 6. Gjenopprett telefonen fra sikkerhetskopien du tok før avreise.

Strenge regler for jobbrelatert utstyr

Når arbeidstakere reiser med jobbutstyr eller utstyr som har tilgang til jobbsystemer, har virksomheten ansvar etter personvernforordningen for å sikre at virksomhetens personopplysninger beskyttes under reisen. Hvis ikke tilstrekkelige informasjonssikkerhetstiltak iverksettes, kan det føre til at personopplysninger som virksomheten behandler kommer på avveier, misbrukes, manipuleres eller blir utilgjengeliggjort.

Derfor er det viktig at virksomhetene har oversikt dersom arbeidstakere skal reise til Qatar-VM med jobbutstyr eller utstyr med tilgang til virksomhetens systemer. I slike tilfeller må virksomheten gjennomføre gode risikovurderinger for reisen og iverksette sikkerhetstiltak som står i forhold til den identifiserte risikoen.