Pris for innebygd personvern til Test-Norge og Tenor testdatasøk

Vinneren av innebygd personvern-prisen 2021 er Test-Norge og Tenor testdatasøk. Dette er en løsning som tilgjengeliggjør syntetiske testdata for enhver virksomhet som har behov for nøyaktig testing, uten å måtte benytte reelle personopplysninger.

Løsningen gir tilgang til realistiske syntetiske testdata fra Test-Norge, et virtuelt landskap som etterligner virkeligheten. De virtuelle personene går gjennom livshendelser man kan forvente at en ekte person går gjennom. Testpersoner fødes, får personnummer, går i barnehage og skole, noen giftes, andre skilles, noen dør.

Juryen mener bidraget støtter opp under innebygd personvern ikke bare ved å gi tilgang til bruk av testdata med minimale personvernkonsekvenser, men også gjør personvernvennlig testing langt mer virkelighetstro. Testfasen er en avgjørende fase i utviklingen av en løsning (der det behandles personopplysninger).

– Dette bidraget dekker et nasjonalt behov for testing av løsninger med integrasjon mot de større offentlige etatene som skatt, NAV, folkeregisteret og så videre. Løsningen har store muligheter til å utvikle og utvide Test-Norge, og flere virksomheter benytter allerede løsningen. Det er bare å gratulere, sier konstituert direktør Janne Stang Dahl.

Årets vinnerbidrag er en løsning som juryen mener tar et stort steg for å tilrettelegge for innebygd personvern – ikke bare i sin egen virksomhet, men også muliggjør etterlevelse for andre. Løsningen har også blitt benyttet av de to andre finalistene i deres løsninger.

Vinnerne av pris for Innebygd personvern 2021

(Vinnerne Test-Norge og Tenor på Rebel i Oslo 31. mars.)

Om konkurransen

Datatilsynet inviterte i 2021 alle som har utviklet en løsning, applikasjon eller et system i tråd med kravene til innebygd personvern, til å delta i konkurransen "Innebygd personvern i praksis 2021".

Målet med konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av innebygd personvern. Bidragene skal vise at innebygd personvern sikrer den enkelte brukers personvern og følger utviklingskriteriene i veiledningen vår om programvareutvikling med innebygd personvern. Bidraget må også ivareta alle krav til informasjonssikkerhet.

Juryen har bestått av Lillian Røstad, Dag Wiese Schartum, Maria Bartnes, Torgeir Waterhouse, Martha Eike, samt Kristine Stenbro og Veronica Jarnskjold Buer fra Datatilsynet. 

Les mer om konkurransen