Nye retningslinjer om rett til innsyn på høring

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har vedtatt nye retningslinjer om den enkeltes rett til innsyn etter personvernregelverket, med fokus på hvordan virksomheter kan legge til rette for denne rettigheten på en tilfredsstillende måte.

Retningslinjene tar sikte på å tydeliggjøre ulike aspekter ved innsynsretten og gi mer presis veiledning om hvordan virksomheter skal implementere innsynsretten i ulike situasjoner.

 - Retten til innsyn gjør det mulig for enkeltpersoner å få kunnskap om hvordan og hvorfor opplysninger om dem behandles. Retningslinjene inneholder eksempler som vil hjelpe virksomheter med å svare på innsynsforespørsler på en måte som er i samsvar med personvernforordningen, sier leder av EDPB, Andrea Jelinek, i en pressemelding (edpb.europa.eu).  

Flere avklaringer

Innsynsretten går ut på at du kan spørre en virksomhet om hvordan opplysningene om deg behandles og at du kan be om å få vite hvilke opplysninger de har lagret. Virksomheter har på sin side plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte, og det stilles krav til hvordan de kommuniserer med enkeltpersoner.

Retningslinjene gir blant annet avklaringer om omfanget av innsynsretten, informasjon som den behandlingsansvarlige må gi til den registrerte, formater på innsynsforespørsler, metoder og fremgangsmåter for å gi tilgang, og hva som anses som åpenbart grunnløse eller overdrevne forespørsler.

Ute på høring

Det ble holdt et arrangement for interessenter i regi av EDPB om denne tematikken i november 2019. Interessentenes meninger og synspunkter ble tatt i betraktning under arbeidet med disse retningslinjene. Retningslinjene vil nå være ute på offentlig høring i en periode på 6 uker.

Både retningslinjene, og informasjon om hvordan man gir innspill, er tilgjengelig på EDPBs nettsider (edpb.europa.eu).