Norge med egen posisjon om Digital Services Act

Digital Services Act (DSA) er et lovforslag fra EU om plattformtjenester, og vil blant annet inneholde regler om økt åpenhet rundt adferdsbasert markedsføring. Regjeringen har sendt innspill og ønsker innstramminger for denne typen  markedsføring.

Denne uken sendte regjeringen Norges innspill til lovgivningsprosessen. Regjeringen mener blant annet at EU-kommisjonen bør pålegges å utrede ytterligere begrensninger for adferdsbasert markedsføring og deling av personopplysninger mellom tjenester og virksomheter.

- Vi er glade for at regjeringen har engasjert seg aktivt i problemstillingen. Den overvåkingsbaserte markedsføringen vi ser i dag utgjør en stor risiko for personvern, ytringsfrihet og diskrimineringsvern, samtidig som det også kan påvirke konkurransen i markedet negativt. Derfor er det svært positivt at det foreslås å utrede begrensninger, sier konstituert direktør Janne Stang Dahl.

Ønsker ekstra beskyttelse for barn

Regjeringen mener også at adferdsbasert markedsføring ovenfor barn bør forbys. Begrunnelsen er at barn og unge er en sårbar gruppe med behov for særskilt beskyttelse.

- Det er viktig å støtte opp om forslag som skal sikre grunnleggende rettigheter. Samtidig vet vi at det ikke bare er barn som er sårbare på nett, og det er også vanskelig å vite hvilke brukere som er mindreårige. Vi mener derfor at det er behov for ytterligere innstramminger, sier Dahl.

Etter at regjeringen begynte arbeidet med en norsk posisjon, har EU-parlamentet foreslått flere andre begrensninger. For eksempel ønsker EU-parlamentet et eksplisitt forbud mot manipulerende designmønstre samt at det ikke skal være lov å målrette markedsføring basert på særlige kategorier (sensitive) personopplysninger.

DSA er nå til forhandling mellom EU-parlamentet, EU-kommisjonen og Rådet. Forhandlingene vil tidligst landes til sommeren, men det kan også ta lengre tid.

Les regjeringens pressemelding og selve posisjonsnotatet: Norge ønsker forbud mot adferdsbasert markedsføring mot barn og unge på nett - regjeringen.no 

Blogg: For et ansvarlig og bærekraftig næringsliv

Datatilsynet, Amnesty International Norge og Forbrukerrådet jobber for et forbud mot overvåkingsbasert markedsføring. I den forbindelse hadde vi et møte med næringsminister Jan Christian Vestre den 18. februar. Her er momentene Datatilsynet fremla i møtet.

Innlegget er ført i pennen av seksjonsleder Tobias Judin. 

Blogg: For et ansvarlig og bærekraftig næringsliv