Møt Datatilsynet på Arendalsuka 2022

Arendalsuka arrangeres i år fra 15. til 19. august, og Datatilsynet deltar som vanlig. Her finner du oversikt over arrangementene vi deltar i. Oversikten oppdateres fortløpende.

Opptak og lenker til opptak finnes under det enkelte arrangement listet opp under. PS! ikke alle arrangementene ble streamet eller finnes i opptak. 

Når algoritmer saksbehandler: Hvordan hindre diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor?

Tid: tirsdag 16. august kl. 8-9 | Sted: Frivillighetsteltet | Arrangør: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Datatilsynet

Algoritmene kan gi barna undervisning tilpasset akkurat seg, predikere og forhindre hjertesvikt og hjelpe med å få sykemeldte fortere tilbake i jobb. Kunstig intelligens er på full fart inn i offentlig sektor. Hvordan sørger vi for at teknologien bidrar til en mer rettferdige og mindre diskriminerende offentlig sektor? Hvem skal passe på at algoritmene oppfører seg og hvordan kan det gjøres?

Forskjellen på tradisjonell diskriminerende praksis og diskriminering som følge av kunstig intelligens, er at sistnevnte kan foregå godt skjult i dype nevrale nett. Selv datateknologer kan ha problemer med å forstå helt konkret hvordan en maskinlæringsmodell kommer frem til sine konklusjoner.

I denne sesjonen ser vi på funn fra arbeidet i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens og etiske problemstillinger knyttet til rettferdig behandling og resultater av KI-bruk i et likestillingsperspektiv.

Panelet består av leder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse  Kari Laumann, likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune Robert Steen, og politisk rådgiver i Amnesty Ingrid Westgaard Stolpestad. Arild Opheim i Datatilsynet er moderator. 

Les mer om arrangementet vi har sammen med LDO (arendalsuka.no).

Opptak fra arrangementet

Opptaket er produsert av og publisert med godkjenning av Arendalsuka.

Der går grensen for personvern. Eller flytter vi den stadig? 

Tid: tirsdag 16. august kl. 11-11.45 | Sted: Solsiden Brasserie | Arrangør: Coxit

Tjenester og ulike brukeropplevelser pusher stadig vårt personvern, men hvor går egentlig grensen? Og er ikke grensen den samme i dag som den er i morgen? Hvor mye personvern skal vi tåle å ofre, i møtet med flere tjenester som beriker vårt liv?

Fra Datatilsynet deltar kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl. 

Les mer om arrangementet til Coxit (arendalsuka.no).

Teknologisk revolusjon på arbeidsplassen – til hvilken pris?

Tid: tirsdag 16. august kl. 12-13 | Sted: Kirkebakken 5 (Deloitte-teltet) | Arrangør: Deloitte

Relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er i radikal endring og teknologi er en viktig driver. Digitalisering endrer måten vi jobber på og skaper nye muligheter, men utløser samtidig problemstillinger knyttet til personvern og etikk. Hva skal til for at nye digitale løsninger møter både arbeidsgiveres og arbeidstakeres behov på fremtidens arbeidsplass? Vi må tenke nytt om hvor, hvorfor og hvordan arbeidet gjøres.

Det blir paneldebatt, hvor vi vil få høre perspektiver på en rekke problemstillinger.

Kaja Breivik Furuseth deltar fra Datatilsynet. 

Les mer om arrangementet om teknologi på arbeidsplassen (arendalsuka.no).

Integrerte helsetjenester og digital samhandling – hvorfor har vi ikke kommet lenger?

Tid: tirsdag 16. august kl. 14-15 | Sted: Kirkebakken 5 (Deloitte-teltet) | Arrangør: Deloitte

Helse- og omsorgssektoren har jobbet med å få til integrerte helsetjenester i mange år, men spørsmålet er hvorfor har vi ikke kommet lenger?

I denne paneldebatten ønsker vi å rette oppmerksomheten mot aktørene i helse- og omsorgssektoren. Hvordan kan disse praktisere effektiv samhandling til det beste for pasienter og innbyggere?

Camilla Nervik deltar fra Datatilsynet. 

Les mer om arrangementet med Deloitte (arendalsuka.no)

Kan teknologigigantene tøyles?

Tid: tirsdag 16. august kl. 17-18 | Sted: Arendal kultur- og rådhus | Arrangør: Forbrukerrådet, Amnesty, Arendalsuka og Datatilsynet

Store plattformselskaper som Facebook og Google møter mye kritikk og en rekke omfattende reguleringer er foreslått i Norge og EU. På dette arrangementet diskuteres rollen disse teknologien spiller i vår hverdag, samt ny politikk og reguleringer på feltet. Debatten ledes av Espen Egil Hansen. Arrangementet er en del av hovedprogrammet.

Fra Datatilsynet deltar seksjonssjef Tobias Judin.

Les mer om arrangementet vi har med Forbrukerrådet, Amnesty og Arendalsuka (arendalsuka.no).

Kart som redder liv og kart som gir bedre kunnskap i klimaendringenes tid

Tid: Onsdag 17. august kl. 11-12 | Sted: Torvet 10 | Arrangør: Knowit Objectnet

Gode geografiske data er stadig viktigere for samfunnet på mange områder. Vi har behov for å predikere fremtidige flomhendelser og andre klimahendelser når vi planlegger å bygge boliger og veier. Vi har behov for å varsle de riktige innbyggerne på riktig sted når naturkatastrofen truer. Kombinasjonen av en god felles datainfrastruktur og moderne innbyggerkontaktløsninger er helt sentralt for å være bedre forberedt. Men hvor kommer personvernet inn, og hvor trekker vi grensen for å samle inn personopplysninger i samfunnskritiske kartløsninger?

Seksjonssjef Camilla Nervik deltar fra Datatilsynet i panelet.

Les mer om arrangementet til Knowit Objectnet (arendalsuka.no)

Demokratisk eierskap av data - felleskapets gode eller gull til globale gigaselskaper?

Tid: onsdag 17. august kl. 15-16 | Sted: Madam Reiersen | Arrangør: Kartverket

Er det slik at data samlet på norske jord er et felles nasjonalt gode, som fellesskapet også kan høste gevinster av – eller lar vi dataprofittørene stikke av med gevinstene? Hvem skal eie data samlet i offentlig regi? ​

​Teknologigigantens inntogsmarsj på den nasjonale dataarena utfordrer regelverk og reguleringer, men også forvaltningen av dem. Fjerning av nasjonale reguleringshindre er siste skanse før fri dataflyt over landegrensene er en realitet. Dermed kan datagullet forsvinne til profitørene.​

Fra Datatilsynet deltar kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i panelet. 

Les mer om arrangementet til Kartverket (arendalsuka.no)

Kunstig intelligens i norsk finansnæring

Tid: torsdag 18. august kl. 15-16 | Sted: Castelle | Arrangør: Finansforbundet

Finansforbundet har, sammen med PA Consulting, kartlagt bruken av kunstig intelligens (KI) i norsk bank og forsikring. Funnene viser at norsk finansnæring er inne i en brytningstid i sin anvendelse av kunstig intelligens.

Rapporten er den første av sitt slag i Norden, og legges frem under Arendalsuka. Det blir påfølgende debatt med aktuelle stemmer fra næringen.

Kari Laumann deltar fra Datatilsynet. 

Les mer om arrangementet til Finansforbundet (arendalsuka.no).

---

Beskrivelsene av eksterne arrangementer er hentet fra arrangøren sine arrangementtekster på arendalsuka.no.