Møt Datatilsynet på Arendalsuka 2022

Arendalsuka arrangeres i år fra 15. til 19. august, og Datatilsynet deltar som vanlig. Her finner du oversikt over arrangementene vi deltar i. Oversikten oppdateres fortløpende.

Foto: Mona Hauglid 

Kan teknologigigantene tøyles?

Tid: tirsdag 16. august kl. 17.00-18.00 | Sted: Arendal kultur- og rådhus | Arrangør: Forbrukerrådet, Amnesty og Datatilsynet

Store plattformselskaper som Facebook og Google møter mye kritikk og en rekke omfattende reguleringer er foreslått i Norge og EU. På dette arrangementet diskuteres rollen disse teknologien spiller i vår hverdag, samt ny politikk og reguleringer på feltet. Debatten ledes av Espen Egil Hansen. Arrangementet er en del av hovedprogrammet.

Vi jobber for tiden med å lande panel og innleggsholdere.

Les mer om arrangementet vi har med Forbrukerrådet og Amnesty (arendalsuka.no).

Når algoritmer saksbehandler: Hvordan hindre diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor?

Tid: tirsdag 16. august kl. 8.00-9.00 | Sted: Frivillighetsteltet | Arrangør: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Datatilsynet

Algoritmene kan gi barna undervisning tilpasset akkurat seg, predikere og forhindre hjertesvikt og hjelpe med å få sykemeldte fortere tilbake i jobb. Kunstig intelligens er på full fart inn i offentlig sektor. Hvordan sørger vi for at teknologien bidrar til en mer rettferdige og mindre diskriminerende offentlig sektor? Hvem skal passe på at algoritmene oppfører seg og hvordan kan det gjøres?

Forskjellen på tradisjonell diskriminerende praksis og diskriminering som følge av kunstig intelligens, er at sistnevnte kan foregå godt skjult i dype nevrale nett. Selv datateknologer kan ha problemer med å forstå helt konkret hvordan en maskinlæringsmodell kommer frem til sine konklusjoner.

I denne sesjonen ser vi på funn fra arbeidet i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens og etiske problemstillinger knyttet til rettferdig behandling og resultater av KI-bruk i et likestillingsperspektiv.

Vi jobber for tiden med å lande panelet for arrangementet.

Les mer om arrangementet vi har sammen med LDO (arendalsuka.no).

Integrerte helsetjenester og digital samhandling - hvorfor har vi ikke kommet lenger?

Tid: tirsdag 16. august kl. 14.00-15.00 | Sted: Kirkebakken 5 (Deloitte-teltet) | Arrangør: Deloitte

Helse – og omsorgssektoren har jobbet med å få til integrerte helsetjenester i mange år, men spørsmålet er hvorfor har vi ikke kommet lenger?

I denne paneldebatten ønsker vi å rette oppmerksomheten mot aktørene i helse – og omsorgssektoren. Hvordan kan disse praktisere effektiv samhandling til det beste for pasienter og innbyggere?

Camilla Nervik deltar fra Datatilsynet. 

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no)

Teknologisk revolusjon på arbeidsplassen - til hvilken pris?

Tid: tirsdag 16. august kl. 12.00-13.00 | Sted: Kirkebakken 5 (Deloitte-teltet) | Arrangør: Deloitte

Relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er i radikal endring og teknologi er en viktig driver. Digitalisering endrer måten vi jobber på og skaper nye muligheter, men utløser samtidig problemstillinger knyttet til personvern og etikk. Hva skal til for at nye digitale løsninger møter både arbeidsgiveres og arbeidstakeres behov på fremtidens arbeidsplass? Vi må tenke nytt om hvor, hvorfor og hvordan arbeidet gjøres.

Det blir paneldebatt, hvor vi vil få høre perspektiver på en rekke problemstillinger.

Kaja Breivik Furuseth deltar fra Datatilsynet. 

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no).

Demokratisk eierskap av data - felleskapets gode eller gull til globale gigaselskaper?

Tid: onsdag 17. august kl. 15.00-16.00 | Sted: Madam Reiersen | Arrangør: Kartverket

Er det slik at data samlet på norske jord er et felles nasjonalt gode, som fellesskapet også kan høste gevinster av – eller lar vi dataprofittørene stikke av med gevinstene? Hvem skal eie data samlet i offentlig regi? ​

​Teknologigigantens inntogsmarsj på den nasjonale dataarena utfordrer regelverk og reguleringer, men også forvaltningen av dem. Fjerning av nasjonale reguleringshindre er siste skanse før fri dataflyt over landegrensene er en realitet. Dermed kan datagullet forsvinne til profitørene.​

Datatilsynet deltar i panelet. 

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no)

Kunstig intelligens i norsk finansnæring

Tid: torsdag 18. august kl. 15.00-16.00 | Sted: Castelle | Arrangør: Finansforbundet

Finansforbundet har, sammen med PA Consulting, kartlagt bruken av kunstig intelligens (KI) i norsk bank og forsikring. Funnene viser at norsk finansnæring er inne i en brytningstid i sin anvendelse av kunstig intelligens.

Rapporten er den første av sitt slag i Norden, og legges frem under Arendalsuka. Det blir påfølgende debatt med aktuelle stemmer fra næringen.

Kari Laumann deltar fra Datatilsynet. 

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no).

 

Beskrivelsene av eksterne arrangementer er hentet fra arrangøren sine arrangementtekster på arendalsuka.no.