Høringsuttalelse om koronasertifikat - forlengelse av hjemler

Datatilsynet har gitt høringsuttalelse til et forslag om midlertidig forlengelse av hjemlene i smittevernloven for koronasertifikat, og understreker at det er viktig at ikke slike ekstraordinære tiltak videreføres på permanent basis.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått å beholde muligheten til å bruke koronasertifikat ved en eventuell ny smittebølge. Endringene vil eventuelt gjelde til 30. juni 2023. Departementet presiserer at et koronasertifikat ikke i seg selv legitimerer smitteverntiltak, men at det kan bidra til gjennomføringen av differensierte smitteverntiltak der strenge tiltak ikke vil være forholdsmessig for alle grupper.

– Som vi også har sagt tidligere, mener vi at et koronasertifikat kan være et forholdsmessig tiltak dersom det åpner for lettelser der alternativet er å opprettholde strenge smitteverntiltak, sier fungerende direktør Janne Stang Dahl. – Etter høringsforslaget vil lovhjemlene fortsatt være midlertidige. Det er viktig at midlertidige, ekstraordinære tiltak ikke blir «den nye normalen» og videreføres på permanent basis.

Etter vårt syn, er det ikke selve hjemmelen for innføring av et koronasertifikat, men reglene for bruken av et slikt sertifikat, som i størst grad vil kunne utfordre sentrale menneskerettigheter: Retten til privatliv, bevegelses- og forsamlingsfrihet og vern for diskriminering.

Bør brukes med stor varsomhet i arbeidslivet

Datatilsynet er skeptiske til bruk av koronasertifikat i arbeidslivet.

– Vi mener at man så langt som mulig må unngå diskriminering av arbeidstakere, da de er i et skjevt maktforhold med arbeidsgiveren, sier Stang Dahl.

Det er viktig med forutsigbarhet for arbeidstakerne. Særlig alvorlig vil det være dersom manglende koronasertifikat vil medføre at arbeidstakeren må ta fri uten lønn eller kan gi grunnlag for arbeidsrettslige sanksjoner.

Last ned