Gebyr til Etterforsker1 Gruppen AS

Datatilsynet har gitt Etterforsker1 Gruppen AS (Etterforsker1) et overtredelsesgebyr på 50 000 kroner for å ha kredittvurdert en person uten rettslig grunnlag.

Bakgrunnen for gebyret er en klage fra en privatperson som var blitt kredittvurdert uten noe form for kundeforhold eller annen tilknytning til Etterforsker1.

I denne saken utførte Etterforsker1 kredittvurderingen på vegne av en kunde som mente å ha et erstatningskrav mot klager. Etterforsker1 oppga at formålet med kredittvurderingen var å gjennomføre avtalen med sin kunde og undersøke klagers økonomiske situasjon for å vurdere eventuelle rettslige skritt.  

Mangler rettslig grunnlag

Når en kredittvurdering er utført med sikte på å undersøke kredittverdighet hos en kunde før en avtaleinngåelse, vil virksomheten normalt sett ha et rettslig grunnlag. Selv om det her forelå et kredittelement, mente Datatilsynet at Etterforsker1 ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til klager i saken.

I denne vurderingen la Datatilsynet særlig vekt på at virksomheten til en privatetterforsker må vurderes annerledes enn alminnelig advokatvirksomhet der en advokat representerer en klient.

Etterforsker1 erkjenner at de hadde manglende rettslig grunnlag for kredittvurderingen i denne saken. En kredittvurdering er et resultat av sammenstilling av personopplysninger fra mange ulike kilder, og angir sannsynligheten for at en person vil kunne betale for seg. En kredittvurdering vil også vise detaljer om enkeltpersoners privatøkonomi slik som eventuelle betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og gjeldsgrad.

Personvernforordningen krever at all behandling av personopplysninger har et rettslig grunnlag.

Les mer om kredittvurdering og personvern.

Vær bevisst på virksomhetens ansvar

Kredittvurderinger oppleves som inngripende for de som blir vurdert. Dette er personopplysninger som er særlig beskyttelsesverdige for den enkelte. Det er derfor viktig at virksomheter som bruker kredittvurdering som et arbeidsverktøy gjør seg godt kjent med hvordan verktøyet fungerer, og har gode rutiner for når og hvordan det skal brukes, slik at man ikke kredittvurderer privatpersoner i strid med regelverket.

Etterforsker1 har tre ukers klagefrist fra de mottar vedtaket.