EDPB publiserer studie om Kina, India og Russland

Schrems II-dommen sier at alle som overfører personopplysninger ut av EØS må vurdere beskyttelsesnivået for personopplysninger i hvert enkelt land. Denne studien kan understøtte dette arbeidet.

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har betalt for en ekstern studie av myndighetenes adgang til personopplysninger i Kina, India og Russland. Studien går gjennom relevant lovverk i de tre landene og vurderer dette i lys av europeiske personvernregler.

Selv om dette er en ekstern rapport utført av uavhengige forskere uten bånd til EDPB, kan informasjonen være nyttig for virksomheter som ønsker å overføre personopplysninger til de tre landene.

Gå til studien: Legal study on Government access to data in third countries (edpb.europa.eu).

Les mer om overføring av personopplysninger til land utenfor EØS.