Digdir, DFØ og Datatilsynet følger opp veileder

Datatilsynet hadde et dialogmøte med Digdir og DFØ den 27. september. Møtet gjaldt deres veiledning om bruk av skytjenester etter Schrems II. Bakgrunnen er forskjellige syn på enkelte punkter.

- Formålet med den nye veiledningen til DFØ og Digdir er å bygge bro mellom de eksisterende veiledningen som Datatilsynet og europeiske personvernmyndigheter allerede tilbyr, og det virksomhetene forteller at de trenger av praktiske eksempler og råd for å kunne gjøre selvstendige vurderinger. Vi erfarer at Digdir og DFØs veileder har skapt noe forvirring blant virksomhetene. Derfor ønsker vi å klargjøre tydeligere på hvilke punkter den fraviker Datatilsynets og de europeiske datatilsynsmyndigheters syn, sier direktør i Digdir, Steffen Sutorius.

Hva er uklart?

Etter møtet har Datatilsynet oversendt sine faglige innspill. Det er særlig tekstene i den nye veiledningen som direkte eller indirekte gir anvisning på en risikovurdering ved overføringer, og definisjonen av hva som utgjør en overføring, som Datatilsynet anser som motstridende. Digdir og DFØ vil gå gjennom innspillene og vurdere om det er behov for å gjøre justeringer, eller synliggjøre og forklare uenighet.

- Vi understreker at vi har samme mål, nemlig best mulig veiledning til virksomhetene innenfor dagens komplekse regelverk, sier Steffen Sutorius og Datatilsynets direktør Line Coll.

Nyttige lenker

Datatilsynet har egen veiledning om overføring av personopplysninger ut av EØS. 

Det europeiske personvernrådet har publisert egne anbefalinger om tiltak som supplerer slike overføringsverktøy (edpb.europa.eu).

Digdir og DFØ har tidligere kommet med en felles uttalelse om veileder om bruk av skytjenester etter Schrems II (markedsplassen.anskaffelser.no).

Digdir og DFØ har publisert en ny veileder for bruk av skytjenester i offentlig sektor (markedsplassen.anskaffelser.no).

Digdir og DFØ har også gitt ut veiledning for offentlig sektors bruk av skytjenester etter Schrems II (markedsplassen.anskaffelser.no).