Datatilsynet på Sikkerhetsfestivalen 2022

Sikkerhetsfestivalen 2022 arrangeres 29.-31.august på Lillehammer og er en arena for erfaringsutveksling om informasjonssikkerhet for aktører innen samfunn- og næringsliv, akademia og politikk.

Sikkerhetsfestivalen er et samarbeidsarrangement mellom en rekke virksomheter og organisasjoner som jobber med sikkerhet i Norge – og igjen er Datatilsynet stolt samarbeidspartner. Festivalen starter første dag med interessante keynote-foredrag, hvor Datatilsynets nye direktør Line Coll vil snakke. Tirsdag og onsdag er det til sammen 20 parallelle spor med 150 foredragsholdere.

Økt forståelse og bedre forebygging

Informasjonssikkerhet og personvern er mer relevant enn noensinne og blir stadig viktigere, og det er et økende behov for kunnskap om både informasjonssikkerhet og personopplysningssikkerhet. Det å samles og nettverke gjennom arrangementet som Sikkerhetsfestivalen legger til rette for, vil bidra til å gi økt forståelse for dagens trusselbilde og bedre forebygging. 

Tema på festivalen omfatter alle aspekter knyttet til informasjonssikkerhet; styringssystem, IKT-sikkerhet (inkludert sikker drift og sikker utvikling), fysisk sikring, sikkerhetsopplæring, personvern m.m. Målgruppen er alle som har interesse for cyber-, IKT- og informasjonssikkerhet i offentlige og private virksomheter, akademia og politiske ressurser.

Datatilsynets spor tirsdag 30.august

Datatilsynet arrangerer eget «spor» tirsdag 30.august på Lillehammer Kino Sal 4 med temaet «Personvern i praksis» med spennende foredrag fra ulike virksomheter som aktualiserer situasjonsbildet og fremme verdien av å jobbe med informasjonssikkerhet og personvern kontinuerlig.

Program

  1. «Personvern som konkurransefortrinn», leder for compliance og risikostyring, Hanne Lindstad, Sparebank1 Utvikling.

  2. «Sikkerhetskultur og personvern», spesialist på sikkerhet og folk, Erlend Andreas Gjære, Secure Practice, og senioringeniør, Eirik Gulbrandsen, Datatilsynet.

  3. «Felles behandlingsansvar til besvær», Associate Partner, Christina Aar, Ernst & Young.

  4. «Leverandør + informasjonssikkerhet + personvern = sant?», Consulting Manager, Kaja Felix Sønslien, Sopra Steria

  5. «Fra fluffy til konkret; privacy by design», manager, Yngvild Fløgstad, Ernst & Young, og senior manager, Rukhsana Ashraf, Ernst & Young.

  6. «Hendelshåndteringen av dataangrepet mot Østre Toten kommune belyst fra tre perspektiver», Head of Privacy & Regulatory, Cyber & Security services / Senior Manager / Advokatfullmektig, Maren Magnus Voll, KPMG, sammen med personvernombud, Inger Cock-Olsen, Østre Toten kommune, avdelingsdirektør, Veronica Jarnskjold Buer, Datatilsynet og senioringeniør, Eirik Gulbrandsen, Datatilsynet.

Se hele programmet for Sikkerhetsfestivalen 2022.