Datatilsynet har mottatt klage fra Forbrukerrådet

Forbrukerrådet klager inn Google til Datatilsynet for brudd på personvernlovgivningen.

Forbrukerrådet mener at selskapet manipulerer brukerne til å velge de minst personvernvennlige alternativene gjennom utspekulert design og misvisende informasjon.

- Vi har mottatt klagen, og vil nå vurdere hvordan vi går videre fram. Flere datatilsyn i Europa har også fått klage fra sine forbrukermyndigheter, og det er derfor naturlig at vi ser på hvordan vi kan jobbe best mulig sammen i denne saken, sier konstituert direktør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl.  

I klagene vises det også til at Googles innsamling og bruk av brukernes informasjon går langt utenfor de krav som er satt til gjennomsiktighet og rettmessig bruk.

Forbrukerrådet forklarer begrunnelsen for og detaljene i klagen i en pressemelding på sine nettsider (forbrukerradet.no).