Webinar om personvernombudsrollen

Datatilsynet og Foreningen Personvernombudene inviterer til digitalt seminar om personvernombudsrollen onsdag 1. desember.

Ordningen med personvernombud har eksistert i Norge helt siden 2001, men med personvernforordningen (GDPR) ble innholdet betydelig styrket. Vi spør: Hvordan har det gått med personvernombudene siden innføringen av det nye regelverket, og hvordan ser de på etterlevelsen av personvernet i norske virksomheter?

På webinaret ser vi på hvordan det oppleves å være personvernombud og hvilke utfordringer som oppstår i rollen. Vi diskuterer også funnene fra rapporten vår om ombudenes arbeidsvilkår, Personvernombudsundersøkelsen 2020/21.

Tid og sted:

Tid: 1. desember kl 9.15 – 10.30

Sted: Zoom-lenke

Seminaret er åpent for alle. Ingen påmelding kreves. 

Program

  1. Velkommen ved avdelingsdirektør Veronica Jarnskold Buer
  2. Om personvernombudsrollen ved Datatilsynet personvernombudskoordinator Ove Skåra
    Hvem er personvernombudene? Hvordan opplever de sine arbeidsvilkår og etterlevelsen av personvernregelverket? Presentasjon av hovedfunnene fra Personvernombudsundersøkelsen v/seniorrådgiver Magnus Mühlbradt
  3. Kommentarer fra Katarina E. Eidssen, personvernombud i Lødingen kommune og Anders Fehn Olsen, personvernombud for Olav Thon-gruppen
  4. Spørsmål og diskusjon

Les mer om Foreningen Personvernombudene (pvo.no).