Varsel om gebyr til Østre Toten kommune

Datatilsynet har varslet Østre Toten kommune om et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner på grunn av mangler ved personopplysningssikkerheten og tilhørende internkontroll.

Østre Toten kommune ble utsatt for et løsepengeangrep i januar 2021.

Trusselaktøren tok kontroll over kommunens IT-systemer og samtlige data, herunder alle personopplysninger om kommunens innbyggere og ansatte. En større mengde data ble senere publisert på det mørke nettet.

Grunnleggende mangler

- Kontrollsaken har avdekket at kommunen har hatt grunnleggende mangler ved personopplysningssikkerheten og tilhørende internkontroll. Blant annet har kommunen ikke brukt tofakturautentisering ved pålogging, og de har manglet tilfredsstillende backup-systemer og logging av viktige hendelser, sier direktør Bjørn Erik Thon.

I etterkant av angrepet har Østre Toten kommune gjort et omfattende arbeid med å opprette fungerende og sikre IT-systemer. Dette har kostet kommunen minst kr. 32 millioner til nå. Kommunen har også gitt god informasjon til innbyggerne om alle trinn i prosessen.

Helhetsvurdering av situasjonen

Med bakgrunn i de grunnleggende manglende ved kommunens personopplysningssikkerhet og internkontroll, ville Datatilsynet i utgangspunktet varslet om et vesentlig høyere overtredelsesgebyr.

- Etter en helhetsvurdering, sett i lys av kommunens økonomiske situasjon og arbeidet som er gjort i etterkant, har vi vurdert fire millioner kroner som en riktig sum, sier avdelingsdirektør Veronica Jarnskjold Buer.

Østre Toten kommune pålegges også å etablere og dokumentere at et egnet styringssystem for informasjonssikkerhet og personopplysningssikkerhet er implementert. Herunder må kommunen gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for alle sentrale systemerog løsninger i infrastrukturen, med det formål å identifisere behovet for risikoreduserende tiltak.

Last ned