Varsel om overtredelsesgebyr til Innovasjon Norge

Datatilsynet har sendt Innovasjon Norge et varsel om overtredelsesgebyr på 1 million kroner. Saken gjelder fire kredittvurderinger av en enkeltperson og hans enkeltpersonforetak uten behandlingsgrunnlag.

- Innovasjon Norge har ikke kunnet vise til et kundeforhold, eller en tilknytning til klager og hans foretak, som kunne begrunne disse kredittvurderingene, sier seniorrådgiver Ida Småge Breidablikk.

Innovasjon Norge har sagt seg enig i at de ikke hadde et behandlingsgrunnlag for de fire kredittvurderingene. Kredittvurderingene skjedde over en periode på 3 måneder.

Må ha gyldig behandlingsgrunnlag

En kredittvurdering er et resultat av sammenstilling av personopplysninger fra mange ulike kilder, og viser et tall som angir sannsynligheten for at en person eller enkeltpersonforetak vil betale en fordring. En kredittvurdering vil også vise detaljer om foretakets økonomi, slik som eventuelle betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og gjeldsgrad.

Kredittopplysninger om et enkeltpersonforetak er også personopplysninger, ettersom eieren direkte identifiseres med foretaket og dette er direkte knyttet til eierens privatøkonomi. Det innebærer at man må ha et behandlingsgrunnlag for å kredittvurdere enkeltpersonforetak. Det hører med til saken at også klagers aksjeselskap har blitt kredittvurdert seks ganger. Dette omfattes derimot ikke av personvernregelverket, og Datatilsynet kan ikke sanksjonere dette.

Les mer om kredittvurdering og personvern

Oppleves krenkende

- Kredittopplysninger om enkeltpersonforetak sier også noe om eierens privatøkonomi. Det er private opplysninger som ikke kan hentes inn av andre virksomheter med mindre det er saklig begrunnet, sier juridisk seniorrådgiver Ida Småge Breidablikk. Vi skjønner at klager reagerer når han har blitt kredittvurdert flere ganger, og at dette oppleves som krenkende. Vi ser alvorlig på slike saker, og reagerer vanligvis med overtredelsesgebyr på denne typen lovbrudd, avslutter hun.

Innovasjon Norge har fått frist til 25. januar på å komme med merknader til varselet.

Last ned