Personverndagen 2021 – korona spesial

Også personvernet har blitt påvirket av pandemien. Både digital smittesporing og vaksinepass reiser viktige spørsmål om personlig frihet og hensynet til resten av samfunnet.

Se arrangement i opptak og videohilsen fra Personvernrådet nederst i artikkelen.

Datatilsynet og Teknologirådet markerer også i år den internasjonale personverndagen den 28. januar med et åpent møte – denne gangen på nett.

Smittesporing og personvern

Smittesporing er avgjørende for å få kontroll på koronapandemien, og mange land har utviklet apper som bruker smarttelefonens iboende sporingskapasitet for å bryte smittekjeder. I Norge måtte myndighetene av personvernhensyn trekke tilbake appen Smittestopp, og lanserte før jul en ny versjon. Har digital smittesporing god nok effekt til at det oppveier hvor inngripende det er? Og kan løsningen bli tatt i bruk også til andre formål?

Vaksinepass – hvor skal grensen gå?

2020 var et tungt år for mange, men nå er håpet at vaksiner kan få oss på beina igjen. Vaksinepass blir antakelig nødvendig for å slippe innreisekarantene i Europa, men kan også ha mange andre bruksområder: Kan man kreve det for å gå på treningssenter eller på jobb? Og hvordan kan vi unngå en normalisering av helseovervåkning?

Program  

 1. De viktigste trendene for personvernet i 2021
  Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet
 2. Digital smittesporing – den første store testen for personvernforordningen GDPR
  Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
 3. Den digitale innsatsen i en helsekrise – erfaringer fra Danmark
  André Rogaczewski, CEO i Netcompany
 4. Vaksinepass – veien til gjenåpning?
  Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet
 5. Paneldiskusjon, ledet av Tore Tennøe, med Gun Peggy Knudsen, assisterende direktør i folkehelseinstituttet, stortingsrepresentantene Solveig Schytz (V) og Ingvild Kjerkol (AP) og Bjørn Erik Thon.

Ønsker du en påminnelse på epost rett i forkant av arrangementet? Meld deg på vårt nyhetsbrev. 

Videohilsen fra Personvernrådet

Alle medlemmene i Personvernrådet, her representert ved direktørene, kommer med et viktig og samlet budskap i anledning personverndagen.