Retningslinjer om virtuelle stemmeassistenter på høring

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har sendt retningslinjer om virtuelle stemmeassistenter på offentlig høring. Retningslinjene identifiserer noen av de mest relevante utfordringene på området og gir anbefalinger til interessenter om hvordan disse utfordringene skal adresseres.

Virtuelle stemmeassistenter, eller virtual voice assistants, er tjenester som forstår talekommandoer og utfører dem eller, eventuelt, formidler dem med andre IKT-systemer. Teknologien er i dag tilgjengelig på de fleste smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner, og i større grad frittstående enheter slik som smarte høyttalere.

Virtuelle stemmeassistenter fungerer som grensesnitt mellom brukere og deres enheter, og tjenester slik som søkemotorer eller nettbutikker. Teknologien har dermed tilgang til store mengder personopplysninger, slik som brukernes kommandoer (f.eks. surfing eller søkelogg) og svar (f.eks. avtaler i brukerens kalender). Behandlingsansvarlige og databehandlere som tilbyr virtuelle stemmeassistenter må derfor tilfredsstille krav i personvernforordningen og i kommunikasjonsdirektivet.

Dekker mange krav og utfordringer

Retningslinjene tar for seg fire av de vanligste formålene som teknologien behandler personopplysninger for: utføre kommandoer, forbedre tjenestenes maskinlæringsmodell, biometrisk identifikasjon og profilering for personlig innhold eller reklame.

Videre omhandler retningslinjene en rekke krav i forordningen, slik som formålsbegrensning, rettslig grunnlag, opplysningsplikt, prinsippet om dataminimering, informasjonssikkerhet, krav til å utvikle tjenester med innebygget personvern og evaluere behov for DPIA. Retningslinjene dekker også utfordringer knyttet til for eksempel sammenkobling med tredjepartstjenester og innsamling av unødvendige data.

Ute på høring

Retningslinjene ligger nå ute på offentlig høring frem til 23. april 2021. Både retningslinjene, og informasjon om hvordan man gir innspill, er tilgjengelig på EDPBs nettsider (edpb.europa.eu).