Nye retningslinjer fra Personvernrådet på høring

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har sendt retningslinjer om anvendelsen av artikkel 65 på offentlig høring. Det samme gjelder en tilleggsveiledning om vurdering av sertifiseringskriterier.

Retningslinjer for bruk av artikkel 65 nr. 1 bokstav a

Artikkel 65 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen er en mekanisme for tvisteløsning mellom datatilsynsmyndigheter i saker som gjelder grenseoverskridende saksbehandling, og skal sikre riktig og ensartet anvendelse av regelverket.
Les mer om europeisk samarbeid i saksbehandlingen

Retningslinjene tar blant annet sikte på å avgrense hovedfasene i bestemmelsens prosedyrer og avklare kompetansen til Personvernrådet når de vedtar en juridisk bindende beslutning med basis i artikkelen. Retningslinjene inneholder også en beskrivelse av gjeldende prosedyrer og garantier.

Retningslinjene ligger ute på offentlig høring frem til 28. mai 2021.

Både retningslinjene, og informasjon om hvordan man gir innspill, er tilgjengelig på EDPBs nettsider (edpb.europa.eu)

Veiledning om sertifiseringskriterier

Veiledningen om vurdering av sertifiseringskriterier er et tillegg og bør leses i tråd med Personvernrådets retningslinjer om sertifisering og identifisering av sertifiseringskriterier i henhold til artikkel 42 og 43 i personvernforordningen. Målet med denne tilleggsveiledningen er å utdype elementer fra disse retningslinjene. Videre skal de være til hjelp for interessenter som er involvert i utarbeidelsen av sertifiseringskriterier, samt hjelpe tilsynsmyndigheter og Personvernrådet i å gi ensartede evalueringer i sammenheng med godkjenning av sertifiseringskriterier (både for nasjonale ordninger og europeiske personvernsegl).

Veiledningen ligger ute på offentlig høring frem til 26. mai 2021.

Både veiledningen, og informasjon om hvordan man gir innspill, er tilgjengelig på EDPBs nettsider (edpb.europa.eu).