Møt Datatilsynet på Arendalsuka 2021

Arendalsuka arrangeres i år fra 16. til 20. august, og Datatilsynet deltar i flere arrangementer. Personvernets status i Norge og verden anno 2021, barn og unges personvern, datadeling og kunstig intelligens er bare noe av det vi vil være med på å debattere.

Det meddeles fra arrangørens side at Arendalsuka 2021 skal gjennomføres som planlagt. Det blir likevel noe annerledes rammer for arrangementet i år, og derfor sørger vi for at alle arrangementer i Datatilsynets regi strømmes direkte fra Arendal. Vi legger også ut opptak i etterkant.

Under følger en oversikt over de arrangementene Datatilsynet arrangerer og deltar på i løpet av uken:

Personvernet slår tilbake

Tid: 17. august kl. 8.00-9.00 | Sted: Samfunnsteltet - jubileumsscene | Arrangør: Datatilsynet

Viktige avgjørelser mot de store teknologiselskapene, søksmål mot Facebook etter oppkjøpet av WhatsApp, viktige dommer fra EMD og EU-domstolen knyttet overvåkning og Schrems-dommen har sendt personvern-sjokkbølger gjennom Europa og USA. I Norge har vi varslet et gebyr på 100 mill. til Grindr. Begynner vektskålen å tippe i personvernets favør?

Arrangementets første panel består av Adele Matheson (NIM), Karsten Friis (NUPI) og Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet, og tar for seg den statlige overvåkingen i samfunnet. Det andre panelet tar for seg den kommersielle overvåkingen, og består av Ingrid Lise Blyverket (Forbrukerrådet), Vivi Rignes Wilhelmsen (Forsvarets Høyskole), i tillegg til Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. Moderator for arrangementet er Martin Gundersen i NRKBeta. 

Digitaliseringen av skolen: har vi glemt personvernet?

Tid: 17. august kl. 10.00 – 11.00 | Sted: Castelle | Arrangør: Bouvet

Utdrag fra arrangørens tekst: Skolen har blitt kræsj-digitalisert under koronaen. Det svømmer over av nye digitale læringsverktøy og mange skoler har utvist en fantastisk kreativitet. Samtidig er flere bekymret for personvernet til lærere og barn. Er det på tide å dra i bremsen for å sikre at ikke personopplysninger om elever blir misbrukt, eller er det noen skoler som er for strenge i møte med nye apper og digitale tjenester? Må lærerutdanning, skoleforvaltningen og metodefriheten i skolen endres som en konsekvens av digitaliseringen? 

Direktør Bjørn Erik Thon deltar fra Datatilsynet. 

Maktkamp og samarbeid i kampen mot klimaendringene

Tid: 17. august kl. 11.15 – 12.00 | Sted: Arendal kino | Arrangør: Sparebank1 SMN

Utdrag fra arrangørens tekst: Hva kjennetegner de ledende selskapene i den grønne omstillingen? Hva er folkets fotavtrykk? Hva tenker forbrukerne om kommunikasjon og markedsføring av bærekraft? Hvordan ivareta personvern når vi spør om dine data for å ivareta miljøvern? Hvilken rolle og virkemidler har kommunene i å motivere innbyggerne til adferdsendring? 

Rolf Jarle Brøske og Jan-Frode Janson fra Sparebank1 SMN, Anne Kathrine Slungård fra Forbrukerrådet, Børge Brende, President i World Economic Forum, Gunelie Winum fra Ducky og flere holder innlegg for å svare på spørsmålene under arrangementet. 

Direktør Bjørn Erik Thon deltar fra Datatilsynet. 

Kunstig intelligens på arbeidsplassen

Tid: 17. august kl. 18.00 – 19.00 | Sted: Clarion Hotel Tyriholmen | Arrangør: Negotia, Finansforbunder og NITO

Utdrag fra arrangørens tekst: Kunstig intelligens er på full fart inn i arbeidslivet. Ny teknologi kan gi både økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Samtidig ser vi eksempler på at kunstig intelligens har ført til diskriminering av minoriteter eller blir brukt til å overvåke de ansatte. Hvordan kan kunstig intelligens bli et gode for alle – og ikke oppleves som en trussel? Hvordan legger vi til rette for god utnyttelse av ny teknologi, samtidig som vi ivaretar sosiale konsekvenser? Hvordan kan de ansatte påvirke utviklingen, og hvordan vil EUs nye regulering av kunstig intelligens påvirke arbeidslivet?

Kari Laumann, prosjektleder for vår regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens, deltar fra Datatilsynet.

Personvern for barn og unge – hvordan sikrer vi at barna blir hørt?

Tid: 18. august kl. 15.00 – 16.00 | Sted: Arendal bibliotek | Arrangør: Datatilsynet

Arbeidet med å bedre barns personvern har over lang tid vært rettet mot skolesektoren, og det har vært sett på hvordan skolens digitale verktøy for opplæring og kommunikasjon må sikre elevenes personopplysninger.

Tiden er inne for å rette blikket mot de unge selv også. Hvilke verktøy har barn og unge for å få hjelp til å ta gode valg for seg selv? Hva gjør samfunnet for å sikre at barna faktisk blir hørt og de settes i stand til å ivareta sitt eget personvern? 

Barneombud i Barneombudet, Inga Bejer Engh, influenser og samfunnsdebattant Kristin Gjelsvik, og direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon tar debatten. Sara Eline Grønvold er moderator. 

Hva er veien videre for datadeling? En diskusjon om muligheter og rammer

Tid: 18. august kl. 10.00 – 11.00 | Sted: Madam Reiersen | Arrangør: Tata Consultancy Services

Utdrag fra arrangørens tekst: Data er en ressurs som samfunnet må utnytte bedre. All offentlig oppgaveløsning og tjenesteutvikling innebærer bruk av data. Viderebruk av offentlig informasjon handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til åpen data fra offentlig sektor på en måte som gjør at de kan brukes i nye sammenhenger, skape nye tjenester og gi økt verdiskaping for sluttbrukeren. 

Rundebordssamtalen vil engasjere forkjempere av datadeling, samt forsvarere av datasikkerhet fra offentlig og privat sektor, med lærepunkter fra forskjellige industrier, når det gjelder avansert datadeling.

Direktør Bjørn Erik Thon deltar fra Datatilsynet.

Raskere og mer treffsikker kreftbehandling - hvordan bruke kunstig intelligens til pasientens beste?

Tid: 19. august kl. 11.00 - 12.00 | Sted: Rederikontoret | Arrangør: Siemens Healthineers

Utdrag fra arrangørens tekst: Krav til pasientforløp og ventetid legger stadig større press på spesialisthelsetjenesten. Behovet for raskere diagnostisering og gode verktøy for å avhjelpe kapasitets- og kvalitetsproblemer øker. Å ta i bruk teknologi som baserer seg på KI avhenger av at det etableres gode og forutsigbare rammebetingelser. Dette vil være særlig viktig innen kreftområdet.

Arrangøren inviterer politikere, helsepersonell, beslutningstagere og forskere for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan bli en større del av løsningen på noen av helsetjenestens utfordringer fremover. Men, hva må eventuelt endres?

Direktør Bjørn Erik Thon deltar fra Datatilsynet.

Blir vi best? Eller kommer vi i bakleksa? – en debatt om kunstig intelligens, innovasjon og personvern

Tid: 19. august kl. 12.30 – 14.00 | Sted: Thon Hotel Arendal | Arrangør: Datatilsynet og DigitalNorway

Europa tar lederrollen som den ansvarlige på KI-fronten. Og Norge vil være best av de beste. Et konkurransefortrinn, sier de. Men hvordan blir hårete mål og strenge personvernregler fulgt opp når gründere vil gjøre geniale idéer til teknologiske tilskudd på et galopperende KI-marked? Graver vi vår egen KI-grav, eller vil de andre følge i våre fotspor? Hvordan er det for innovatørene i kampen mot globale konkurrenter med langt slappere krav? Regulerer vi oss inn i bakleksa? 

Til diskusjonen, som går over to paneler, kommer blant annet Erlend Andreas Gjære (Secure Practice), Anders Bryhni (Sintef), Ingeborg Frøysnes (IKT-Norge), Kjetil Thorvik Brun (Abelia) og Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet.

Artikkelen oppdateres fortløpende.