Krever redegjørelse fra Jehovas vitner

Datatilsynet har mottatt flere klager og tips angående Jehovas vitners behandling av personopplysninger. Vi sender nå krav om redegjørelse til trossamfunnet.

Klagene handler om at Jehovas vitner lagrer personopplysninger ulovlig, at det ikke gis fullt innsyn i personopplysninger, eller at personopplysninger ikke slettes i tråd med personvernregelverket.

Enkelte sier at de har vært involvert i såkalte «dømmende utvalg» av ulike årsaker, men som regel knyttet til seksuelle forhold. Det har blitt tatt notater under disse utvalgene, og klagerne reagerer på eller er bekymret for at det blir lagret opplysninger om deres seksuelle forhold.

Det er disse forholdene Datatilsynet skal undersøke nærmere i klagesakene.

Kravene i personvernforordningen

All behandling av personopplysninger må ha et behandlingsgrunnlag for å være lovlig, og det må gis forståelig informasjon om hvordan opplysningene behandles. For opplysninger om seksuelle forhold, som er en særlig kategori av personopplysninger, gjelder det ekstra strenge krav.

Alle organisasjoner har også plikt til å legge til rette for medlemmer og andre kan benytte personvernrettighetene sine, slik som retten til innsyn og sletting.

Vil avklare ansvaret

- Kjernen i personvernet er at hver enkelt i størst mulig grad skal ha kontroll på hvilke opplysninger som samles, og hva opplysningene brukes til. Dette er særlig viktig når det er snakk om sensitive opplysninger, og spesielt i et trossamfunn der det ofte er en ubalanse i maktforholdet mellom ledere og menige medlemmer. Alle har krav på beskyttelse av personvernet sitt, uavhengig av seksuell legning, politisk eller religiøst ståsted, og det er det vi skal kontrollere i disse klagesakene, sier direktør Bjørn Erik Thon.

I første omgang har Datatilsynet sendt et brev til Jehovas vitners norske avdelingskontor i Enebakk, hvor det blir stilt spørsmål for å avklare om det er dem eller de enkelte menighetene som har ansvaret etter personvernregelverket. Deretter vil Datatilsynet behandle de enkelte klagene.

Svarfristen er 4. mars 2021.

Last ned