3. desember

Datatilsynets utsendte på #juletilsyn på Nordpolen havnet midt i en mobbesak. Da må man selvsagt hjelpe, og gjøre det man kan. Og det Datatilsynet kan, er jo personvern. (Og nå også reinsdyrvern?)

Reindeer games_1220p.jpg

Trenden med å skulle strømme så og si alt av idrettsarrangementer, har også nådd Nordpolen. Reinsdyrlekene, så vidt Datatilsynet bekjent det største arrangementet på de breddegrader, er selve rosinen i strømme-pølsa. Der stilte alle firbeinte dyr med gevir på Nordpolen – unntatt Rudolf. De andre reinsdyrene nektet ham å delta.

Kan det tenkes at strømmingen av arrangementet var en medvirkende årsak til at Rudolf ble utestengt? Var det en effektiv måte å usynliggjøre ham på?

Både på Nordpolen og ellers i verden, må man være obs på hvordan opptak og strømming av idrettsarrangementer med barn og unge (og reinsdyr) kan få helt andre konsekvenser enn man har sett for seg. Vi har derfor laget noen anbefalinger om dette temaet.

Les veilederen vår om opptak og strømming av idrettsarrangementer for barn.