Infomøte om sandkassas søknadsrunde

Onsdag 1. september var det digitalt orienteringsmøte for alle potensielle søkere til Datatilsynets regulatorisk sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens.

Ny søknadsrunde

Datatilsynets sandkasse for ansvarlig KI er nå i sluttfasen med de fire prosjektene som ble plukket ut i den første søknadsrunden i vinter. Nå er det åpnet for nye søknader, med frist onsdag 15. september 2021.

I sandkassa vil utviklere av kunstig intelligens få mulighet til grundig veiledning og kreativ sparring langt utover det et tilsyn normalt kan tilby av hjelp. Målet er å få personvernet på plass før det er for sent, og innovasjonsprosjektet ender i et mageplask. 

Orienteringsmøte

Orienteringsmøtet ga potensielle søkere og interesserte muligheten til å få informasjon om søknadsprosessen, samt stille spørsmål og få avklaringer både til søknadsprosessen og selve prosjektgjennomføringen.

Grunnleggende informasjon om sandkassen og de pågående prosjektene finner du på sandkassesiden.