Gebyr til Høylandet kommune

Datatilsynet har vedtatt å gi Høylandet kommune 200 000 kroner i overtredelsesgebyr. Bildefiler med helseopplysninger om personer uten tilknytning til kommunen lå tilgjengelig for ansatte ved helsestasjonen.

Datatilsynet har lagt vekt på at kommunen ikke gjorde noen relevante tiltak etter at avviket ble oppdaget.

- Vi har vedtatt å gi kommunen et overtredelsesgebyr for grunnleggende mangler ved tilgangsstyringen internt. Dette er et brudd på kravene til personopplysningssikkerhet i personvernforordningen, sier seniorrådgiver Susanne Lie.

Feilen er rettet opp, og kommunen har også innført et nytt internkontrollsystem.

Kommunen har tre ukers klagefrist fra de mottok vedtaket i slutten av september.

Last ned