Gebyr til Basaren Drift AS

Datatilsynet har gitt Basaren Drift AS et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner for brudd på personvernforordningen. Saken gjelder kameraovervåking av restaurantlokaler.

Personvernforordningen krever at all behandling av personopplysninger har et rettslig grunnlag. Etter å ha undersøkt en klage på kameraovervåking i restaurantens lokaler, er Datatilsynets vurdering at Basaren ikke hadde rettslig grunnlag for kameraovervåkingen.

I tillegg har Datatilsynet konkludert med at virksomheten ikke ga god nok informasjon om overvåkingen, samt at virksomheten ikke hadde gode nok skriftlige rutiner.

Ulovlig kameraovervåking

- Prinsippene om lovlighet og åpenhet rundt behandling av personopplysninger er helt grunnleggende, og brudd på disse prinsippene er alvorlig, sier juridisk rådgiver Ole Martin Moe.

- I saken har vi blant annet vurdert at overvåkingskameraene filmet mer av restaurantens lokaler enn nødvendig, og at det ikke var nødvendig med døgnkontinuerlig kameraovervåking.

Reagerer med gebyr 

Datatilsynet mener saken er så alvorlig at det er nødvendig å reagere med overtredelsesgebyr. Det er lagt vekt på at kameraovervåkingen rammet både ansatte og gjester i restauranten.

- Alle har en rett til personvern, og denne gjelder også når vi er på jobb. Det er strenge vilkår som må være oppfylt for å overvåke med kamera, særlig på arbeidsplassen, forklarer Moe.

- I denne saken har vi lagt vekt på at den ulovlige kameraovervåkingen har fanget opp ansatte. I tillegg har vi lagt vekt på at kameraene fanget opp sitteområder for gjester i restauranten. Gjester på et serveringssted har en berettiget forventning om å ikke bli filmet mens de spiser på restaurant. På steder som brukes til avslapning, rekreasjon og sosialt samvær, må hensynet til gjestenes personvern derfor veie tungt, avslutter Moe.

Gebyret er gitt etter en helhetsvurdering av blant annet alvorlig overtredelsen er, og virksomhetens økonomi.

Basaren Drift AS har tre ukers klagefrist fra virksomheten mottar vedtaket.