Forsvaret får ikke tilgang til søk i politiets registre

Tidligere i vår ga vi et høringssvar om militærpolitiets behandling av personopplysninger. I forslaget ble det åpnet for å gi Forsvaret en bred tilgang til direkte søk i politiets registre. Vi mente at dette ikke er nødvendig for at militærpolitiet kan utføre sine oppgaver.

Stortingsproposisjonen er blitt endret i tråd med vår hovedinnvending. Flere andre høringsinstanser, deriblant Oslo politidistrikt og Kripos, har også uttrykt skepsis til utvidet tilgang til Forsvaret.

Tilgangsstyring sikrer personvernet

Det er et sentralt personvernprinsipp at det ikke skal behandles flere personopplysninger enn det som er nødvendig. En konkret vurdering vil da være tilgangsstyring og adgang til direkte søk, som kan gi enkle forbedringer for et godt personvern.

- Det er gode nyheter at våre innvendinger følges opp. Det er en seier for personvernet, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

I tillegg ble Datatilsynets tilsynskompetanse presisert til at vi kan gi anmerkning når det gjelder behandling «i den enkelte straffesak».

Les også:

Datatilsynets høringssvar - Forsvaret vil ha tilgang til politiets registre

Samleproposisjon – Endringer i politiregisterloven og utlendingsloven (regjeringen.no)