Vi ønsker innspill til sandkassa!

I desember skal Datatilsynet lansere en sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens (KI). Før vi setter i gang ønsker vi å høre fra aktører som jobber med, eller har interesse for, kunstig intelligens for å få innspill til hvordan sandkassen bør innrettes for å oppleves mest mulig relevant og nyttig.

Vi er spesielt interessert i få innspill på tre områder:

  1. Hvilke type tematikk ønsker dere at sandkassen belyser? Er det en spesiell problemstilling knyttet til bruk av KI og personopplysninger dere mener sandkassen bør ta tak i?
  2. Har dere innspill til organiseringen av sandkassen? Hvordan kan vi organisere utvelgelse av prosjekter og gjennomføring av disse på mest mulig effektiv og produktiv måte?
  3. Hva slags type resultat eller produkt fra sandkassen er nyttig for dere? Vi ønsker å bruke det vi lærer i sandkassen på en måte som kommer andre til gode – hvordan kan vi gjøre det på best mulig måte?

Les mer om prosjektet med sandkassen for kunstig intelligens

Gi innspill

Dere kan sende oss innspill på e-post til .

Vi arrangerer også flere workshopper i oktober og november der dere kan gi oss innspill. Vi har plass til fem organisasjoner (maks to personer per organisasjon) per workshop. Hver workshop varer i en time, og alle vil være digitale. Alle disse er nå fulltegnet og påmeldingen er stengt.

Vi håper dere vil hjelpe oss!