Studier for personvernombud

Høgskolen i Innlandet (HINN) er et av få studiesteder som tilbyr deltidsstudier i personvern. Studiet skal gi deltakerne en grunnleggende kompetanse om personvernregelverket slik at de blir kvalifisert for å bidra til å etterleve lovgivningen i sine virksomheter.

Deltidsstudiet har som mål å gi en grunnleggende forståelse for hva personvern er, hvorfor personvern er viktig og hvilke prinsipper som ligger til grunn for personvernlovgivningen. Det er åpent for påmelding til høststudiet fram til 1. juni. Oppstartsamlingen for kurset "Personvern – en grunnopplæring i personvernregelverk" er 7. - 8. september.

Studiets evalueringer viser at studentene er svært fornøyde med emnet.

- Vi er spesielt fornøyd med den gode koblingen mellom teori og praksis, slik at det de lærer oppfattes som relevant og noe som de kan bruke rett inn i sine virksomheter, sier prosjektleder ved HINN, Kristin Larsen.

Juss, internkontroll og informasjonssikkerhet

Studiet er utviklet i samarbeid med Datatilsynet. Personvernkompetanse innen både juridiske aspekter, internkontroll og informasjonssikkerhet, er temaer som blir behandlet.

- Personvernforordningen har gitt virksomhetene et mye tydeligere ansvar enn tidligere, samtidig som den enkelte, du og jeg, har fått nye og viktige rettigheter. Dette har ført til et betydelig økt kunnskapsbehov og en etterspørsel etter kompetansebygging i norske virksomheter, sier fagdirektør og Datatilsynets eget personvernombud, Ove Skåra.

Mange flere virksomheter enn i dag vil nå også bli pålagt å ha personvernombud, og kurset er skreddersydd for de som blir nye i denne viktige rollen. Evalueringen viser at studentene er fornøyde med utvalget av forelesere.

- Gode forelesere fra arbeidslivet og mulighet for nettverksbygging er noe studentene fremhever som positivt med studiet. Vi er også svært fornøyd med det gode samarbeidet vi har med Datatilsynet. De har bistått både i utviklingen og gjennomføringen av studiet, sier Kristin Larsen.

Spørretime med Datatilsynet

I fjor høst deltok over 30 studenter i videreutdanning på digitale samlinger med tema informasjonssikkerhet og personvern i arbeidslivet. Etter flere dager med intens jobbing med regelverk og praksis, var det duket for den avsluttende «Spørretime med Datatilsynet».

Flere av deltakerne arbeider til daglig i kommuner, statlige eller private virksomheter. Mange satt søkelyset på de mange utfordringer man opplever som personvernombud. Ulik grad av interesse og involvering fra ledelsens side, var et av temaene som gikk igjen. Tips om gode systemer for internkontroll var også etterspurt. Terskelen for innmelding av brudd på personopplysningssikkerheten som skal meldes til Datatilsynet, var også til diskusjon. Mange virksomheter kvier seg for å melde inn slike hendelser. Datatilsynet er opptatt av å formidle at terskelen bør være lav.

- Når det er risiko for registerets rettigheter og friheter, skal det meldes. Det er bedre å melde en gang for mye enn en gang for lite, sa fungerende avdelingsdirektør i Datatilsynet, Veronica Jarnskjold Buer.

Søk om plass 

Er du interessert i å delta på studiet? Informasjon og påmeldingsskjema finn du på Høgskolen sine nettsider (inn.no). Du kan også finne mer informasjon om selve studiet på Personvern – en grunnopplæring i personvernregelverk (inn.no).

BI tilbyr deltidsstudier

BI tilbyr også et skreddersydd deltidsstudie for Personvern og GDPR (bi.no). Kurset er rettet mot de som skal arbeide som Personvernombud og ellers alle som har ansvar for innsamling og bruk av persondata, systemutvikling eller som trenger innsikt i den vedtatte forordningen og kravene dette medfører. Deltidsstudiet har rullerende opptak.

I tillegg har Oslo Met personvernrett som valgemner i to mastergradprogrammer, og Juristenes utdanningssenter som har et eget personvernombudskurs (jus.no) hvor vi deltar.