Hvordan håndtere uønskede hendelser på nett?

I anledning den internasjonale Safer Internet Day 2020, inviterte Utdanningsdirektoratet, Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Datatilsynet til seminar om digital håndteringskompetanse 11. februar. 

Se opptak av arrangementet nederst i artikkelen. ____________________________________

Tid: Tirsdag 11. februar, kl. 8.30-11.00
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegata 94, Tromsø

Seminaret retter seg mot fagpersoner som gjennom sitt arbeid møter barn, eksempelvis ansatte i skole, SFO og helsetjenester. Målet er å gi noen konkrete tips til håndtering av uønskede hendelser på nett.

Ved å sette sammen et program med innledere fra ulike fagområder, håper vi å kunne belyse ulike utfordringer og avdekke potensielle tiltak.

Program

8.30 Frokost
9.00

Velkommen ved Karoline Tømte, NorSIS, og urpremiere av en ny film til bruk i undervisning eller i samtale med ungdom om nettsvindel

Se filmen på dubestemmer.no

9.15

Innlegg ved:

  • Hans Marius Tessem, NorSIS/Slettmeg.no
  • Jon-Halvdan Lenning, mobbeombud i Troms
  • Politiet - forebyggende gruppe
  • Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
9.55 Hilsen fra Barneombudet
10.00 Kaffepause
10.15

Panelsamtale under ledelse av Karoline Tømte, NorSIS:

Hvordan skal vi ruste barn og unge til å håndtere uønskede hendelser på nett? Hvilke utfordringer møter barn og unge? Hvilken kompetanse trenger voksne for å kunne være til hjelp for barn og unge?

Disse spørsmålene og flere til skal vi diskutere sammen med:

  • Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
  • Hans Marius Tessem, NorSIS/Slettmeg.no
  • Jon-Halvdan Lenning, mobbeombud i Troms
  • Marita Tiller, Tromsø kommune - representant for skolesektoren
  • Politiet - forebyggende gruppe
11.00

Arrangementet avsluttes