Personvernkommisjonen oppnevnt i statsråd

Regjeringen har i dag den 23. juni oppnevnt et utvalg som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen vil lede personvernkommisjonen, som skal levere sin utredning innen 1. desember 2021.

- Vi er veldig fornøyd med at det nå nedsettes en personvernkommisjon. Kommisjonen har fått et bredt mandat, og skal vurdere svært ulike temaer som barn og unges personvern, og personvern i justissektoren. Dette gjenspeiles også i sammensetningen, som har en spennende miks av folk med ulik bakgrunn, alder og erfaring. Vi gleder oss til å samarbeide med kommisjonen og gi våre innspill til dette viktige arbeidet, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon.

Kartlegger personvernets vilkår

Personvernkommisjonen skal kartlegge den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Videre skal den kartlegge offentlig sektors behandling av personopplysninger, herunder utviklingen i justissektoren og om det samlede omfanget av tiltak skaper utfordringer for personvernet.

- Det er viktig at Norge tar del i den digitale utviklingen, slik at norske virksomheter er konkurransedyktige og vi får en effektiv offentlig sektor. Samtidig må vi sikre at personopplysninger til norske borgere ikke misbrukes eller kommer på avveie. Vi må ivareta denne balansen på en god måte. Personvernkommisjonens utredning vil gi verdifull kunnskap om hvordan vi skal oppnå dette, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding fra regjeringen.

Se pressemelding fra Regjeringen: Oppretter ny personvernkommisjon.

Se Datatilsynets innspill til mandat til personvernkommisjonen.  

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bildet viser statsråd Linda Hofstad Helleland sammen med leder av personvernkommisjonen, sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen.