Overføring av personopplysninger til Storbritannia kan fortsette som før

En ny, midlertid forskrift sier at Storbritannia ikke skal regnes som et tredjeland etter personopplysningsloven. Dermed kan man fritt overføre personopplysninger til Storbritannia på samme måte som man kan innad i EØS.

Som hovedregel er det ikke tillatt å overføre personopplysninger til tredjeland, altså land utenfor EØS. Dersom virksomheter ønsker å gjøre dette, må de oppfylle en rekke strenge vilkår. I utkastet til handels- og samarbeidsavtale mellom EU og Storbritannia, har imidlertid partene gjort et unntak for Storbritannia ved å si at Storbritannia ikke skal anses som et tredjeland i en overgangsperiode. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå vedtatt en midlertidig forskrift som gjør dette unntaket til norsk rett.

- I praksis betyr dette at norske virksomheter kan fortsette å overføre personopplysninger til Storbritannia på samme måte som man kan overføre personopplysninger til andre EØS-stater, sier seksjonssjef Tobias Judin.

Begrenset varighet

Unntaket har begrenset varighet. Unntaket vil utløpe senest seks måneder etter at handels- og samarbeidsavtalen har blitt formelt godkjent i EU og Storbritannia.

EU-kommisjonen holder nå på å vurdere om Storbritannia skal få en såkalt adekvansbeslutning, som er en form for «godkjenning» av beskyttelsesnivået for personopplysninger. Dersom EU-kommisjonen gir Storbritannia en adekvansbeslutning, vil man også kunne overføre personopplysninger til Storbritannia på samme måte som innad i EØS, men da uten tidsbegrensning.

- Med andre ord finnes det en mulighet for at man kan overføre personopplysninger fritt til Storbritannia også etter at unntaket utløper, sier Judin.

Datatilsynet kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer.

Les pressemelding fra Kommunal- og moderinseringsdepartementet: Fortsatt enkel overgføring av personopplysninger til Storbritannia (regjeringen.no)

Les samarbeids- og handelsavtalen mellom EU og Storbritannia: The draft EU-UK Trade and Cooperation Agreement | European Commission (ec.europa.eu)