Ny veileder om digitale tjenester og forbrukeres personopplysninger

Forbrukertilsynet og Datatilsynet har laget en veileder der vi går gjennom det viktigste du som utvikler, markedsfører eller tilbyder av digitale tjenester må vite om reglene for forbruker- og personvern. Veilederen ble lansert på et frokostseminar torsdag 13. februar.

Les programmet for frokostseminaret, og se strømmingen fra dette arrangementet

Personopplysninger har blitt store penger i den digitale økonomien. Sosiale medier, mobilapper og andre digitale tjenester hvor forretningsmodellen er å tjene penger på forbrukeres data har blitt vanlig, og forbruker- og personvern glir over i hverandre. Virksomheter må sette seg inn i begge regelverkene for å sikre at en databasert forretningsmodell er i tråd med loven. Datatilsynet og Forbrukertilsynet har derfor laget en felles veileder om det viktigste man må vite om hvilke personopplysninger som kan behandles og hvilken informasjon forbrukeren har krav på – fra tjenesten markedsføres og frem til en kundeforholdet avsluttes.

Skal gjøre det enklere å forstå regelverket

– Vi er opptatt av å gi god veiledning og gode verktøy som hjelper næringsdrivende å etterleve regelverkene, og vi ser stor verdi av å samarbeide med hverandre når vi ser at regelverkene våre overlapper. Denne veilederen skal gjøre det enklere å følge kravene fra personvernregelverket og forbrukervernregelverket samtidig, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.  

– Vi håper at veilederen bidrar til å styrke forbrukeres rettigheter, og at den vil sørge for trygge og lovlige rammer rundt forbrukeres digitale liv, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

Beskyttelse av forbrukere i den digitale økonomien krever samarbeid

Forbrukertilsynet og Datatilsynet har i flere år samarbeidet om hvordan forbrukervernregelverket og personvernregelverket kan brukes sammen og utfylle hverandre i møte databaserte forretningsmodeller, og denne veilederen er et av resultatene av dette samarbeidet.

Mange av de store aktørene i den digitale økonomien er etablert utenfor Norge, og internasjonalt samarbeid er derfor avgjørende for å sikre trygge digitale forbrukere. Forbrukertilsynet og Datatilsynet har sammen frontet dette temaet i diskusjoner og samarbeid med andre europeiske myndigheter.