Ny standard databehandleravtale som også kan brukes i Norge

Datatilsynet i Danmark har vedtatt en standard databehandleravtale som også kan brukes av norske virksomheter. Databehandleravtalen er tilgjengelig på både dansk og engelsk. 

Datatilsynsmyndighetene i EØS kan vedta standard databehandleravtaler. Dette krever imidlertid at databehandleravtalen først fremlegges for Det europeiske personvernrådet (EDPB). Datatilsynet i Danmark har, som første land, vært gjennom denne prosedyren.

Den danske databehandleravtalen har status som standard i Danmark. Siden den har vært lagt frem for Personvernrådet, har rådet gått gjennom den for å sikre at den oppfyller kravene etter personvernforordningen (GDPR). Derfor kan den også brukes i Norge.

Det er helt frivillig å bruke denne avtalen. Det vil si at man også kan bruke sin egen databehandleravtale, men da må man være sikker på at avtalen oppfyller kravene i personopplysningsloven.

Les mer om databehandleravtalen og last den ned fra hjemmesidene til det danske datatilsynet.