Håndtering av epostsvindel / pornosvindel

E-poster som inneholder usanne påstander om at noen har hacket pc-en, og at man for eksempel har blitt filmet mens man har sett på porno, blir stadig mer vanlig. Det er derfor svært viktig med kunnskap om hvordan man håndterer dette.

E-postene inneholder gjerne gjenkjennelige passord eller annen informasjon som kan oppleves som personlig, og de fremstår derfor både truende og ekte.

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) har lansert en rapport ("Trusler og trender 2019-2020") som viser at dette er en økende trend, og at mange lar seg presse til å enten dele mer personlig informasjon om seg selv eller sende penger. Penger som skaffes gjennom slik svindel, går oftest ut av landet og blir videre benyttet til å finansiere alvorlig kriminalitet slik som narkotika-, våpen- og menneskehandel.

Dessverre er ikke utfordringen bare at ungdommene mangler kompetanse til å håndere denne typen svindel - lærere/sosiallærere/ledelse ved skolen, foreldre eller andre voksne mangler også kompetanse til å forberede ungdommene på at dette kan skje og til å håndtere situasjonen etterpå.

Holde hodet kaldt - ikke la seg presse

Hvis man opplever e-postsvindel er det viktig å holde hodet kaldt. Passordet har utpresserne fått fra større datalekkasjer – og selv om epostene kan fremstå svært personlige, benyttes det bare teknikker for å få det til å fremstå slik. De fleste svindlere spiller nemlig på frykt, fristelser eller tillit, eventuelt en kombinasjon av disse.

Det aller viktigste er å aldri svare på slike e-poster (da ser utpresserne at kontoen er i bruk) og aldri å la seg presse til å sende penger. Dette gjelder selv om det sendes purringer, og selv om e-postene blir mer truende og pågående, og tilsynelatende mer personlige. Vi må også spre denne kunnskapen til alle rundt oss for å motvirke denne trenden.

nettvett.no finnes det veiledning om hva man bør gjøre hvis man får slike eposter, hvilke kjennetegn man kan se etter og eksempler på ulike former for e-postsvindel.

Lag gode og sikre passord

Dersom man mottar en e-post som inneholder passord som fortsatt er i bruk, må man endre passordet så snart som mulig på alle stedene det benyttes. Et godt råd er å ikke bruke samme passord på flere steder. To-trinnsbekreftelse bør benyttes der det er mulig.

Les mer om sikker pålogging (nettvett.no)

Må forebygges i klasserommet

Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet har nå fått laget en film ("Jeg vet hva du gjorde...") som skal vise hvor lett det er å la seg lure, og som tar utgangspunkt i at en ungdomsskoleelev opplever e-postsvindel. Filmen kan brukes som grunnlag for å gi ungdommene kunnskap om hva dette er og hvordan dette skjer. Det å ha kunnskap om hvordan personopplysninger benyttes til svindel og utpressing, og å ha verktøyene til å kunne gjennomskue og håndtere situasjonene, er helt grunnleggende kunnskap som ungdommene trenger.

Filmen er en del av undervisningsopplegget DuBestemmer.no som kan benyttes for å snakke om disse utfordringene i klasserommet.