Håndtering av epostsvindel / pornosvindel

E-poster som inneholder usanne påstander om at noen har hacket pc-en, og at du for eksempel har blitt filmet mens du har sett på porno, er blitt svært vanlig. Det er derfor viktig med kunnskap om hvordan du håndterer dette når du får slike eposter.

E-postene inneholder gjerne gjenkjennelige passord eller annen informasjon som kan oppleves som personlig, og de fremstår derfor både truende og ekte.

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) publiserte i 2020 en rapport ("Trusler og trender 2019-2020") som viser at dette er en økende trend, og at mange lar seg presse til å enten dele mer personlig informasjon om seg selv eller sende penger. Penger som skaffes gjennom slik svindel, går oftest ut av landet og blir videre benyttet til å finansiere alvorlig kriminalitet slik som narkotika-, våpen- og menneskehandel.

Både voksne og unge opplever - og lar seg lure - av dette. Når det gjelder ungdom, er ikke bare utfordringen at de mangler kompetanse til å håndere denne typen svindel. Lærere/sosiallærere/ledelse ved skolen, foreldre eller andre voksne mangler også kompetanse til å forberede ungdommene på at dette kan skje, og til å håndtere situasjonen etterpå.

Holde hodet kaldt - ikke la deg presse

Hvis du opplever e-postsvindel, er det viktig å holde hodet kaldt. Passordet har utpresserne fått fra større datalekkasjer – og selv om epostene kan fremstå svært personlige, benyttes det bare teknikker for å få det til å fremstå slik. De fleste svindlere spiller nemlig på frykt, fristelser eller tillit, eventuelt en kombinasjon av disse.

Det aller viktigste er å aldri svare på slike e-poster (da ser utpresserne at kontoen er i bruk), og aldri å la deg presse til å sende penger. Dette gjelder selv om det sendes purringer, og selv om e-postene blir mer truende og pågående, og tilsynelatende mer personlige. Vi må også spre denne kunnskapen til alle rundt oss for å motvirke denne trenden.

nettvett.no finnes det veiledning om hva du bør gjøre hvis du får slike eposter, hvilke kjennetegn du kan se etter og eksempler på ulike former for e-postsvindel.

Lag gode og sikre passord

Dersom du mottar en e-post som inneholder passord som fortsatt er i bruk, må du endre passordet så snart som mulig på alle stedene det benyttes. Et godt råd er derfor å ikke bruke samme passord på mange steder. Du bør dessuten benytte to-trinnsbekreftelse der det er mulig.

Les mer om sikker pålogging (nettvett.no)

Må forebygges i klasserommet

Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet har laget en film som viser hvor lett det er å la seg lure. Den tar utgangspunkt i at en ungdomsskoleelev opplever e-postsvindel. Filmen gir kunnskap om hva dette er og hvordan det skjer. Det å ha kunnskap om hvordan personopplysninger benyttes til svindel og utpressing, og å ha verktøyene til å kunne gjennomskue og håndtere situasjonene, er helt grunnleggende kunnskap for å kunne håndtere slike hendelser.

Filmen er en del av undervisningsopplegget DuBestemmer.no som gir opplæring i personvern og nettvett. Der kan du finne god informasjon, flere filmer og diskusjonsoppgaver om disse temaene.

"Jeg vet hva du gjorde"