FHI skal anskaffe en ny app for smittesporing

Regjeringen har besluttet å avvikle Smittestopp-appen. Folkehelseinstituttet (FHI) får i oppdrag å anskaffe en ny app, kun for smittesporing, basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple.

FHI starter nå arbeidet med ny app for digital smittesporing. Løsningen vil være basert på Apple og Google sitt rammeverk. FHI sier at en løsning vil kunne være klar før jul. Assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen, forteller at de har sett på ulike alternativer.

– Vi har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet sett på flere ulike alternativer.  Vi falt ned på en Apple- og Google-løsning, blant annet fordi dette er i tråd med både utviklingen som skjer internasjonalt og anbefalinger fra EU, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet i en pressmelding.

Datatilsynet vil følge arbeidet

- Umiddelbart synes vi dette er en bedre løsning enn den opprinnelige Smittestopp, men vi må selvfølgelig gå nærmere inn i den nye løsningen for å kunne si noe mer om lovligheten, sier direktør Bjørn Erik Thon. 

FHI har bedt om et møte med Datatilsynet senere i høst.

- Det er positivt at FHI vil ha et møte med oss, og vi ser fram til videre dialog, avslutter Thon.

Les mer 

Pressemelding fra FHI: Starter arbeid med ny løsning for digital smittesporing (fhi.no)

Pressemelding fra Regjeringen: Digital smittesporing basert på Google og Apples løsning (regjeringen.no)