Veiledning om apper til støtte for bekjempelse av Covid-19-pandemien i forbindelse med databeskyttelse

Appenes bidrag i bekjempelse av COVID-19

Symptomsjekkefunksjonen er verktøy hvor offentlige helsemyndigheter kan gi råd til borgere om testing av COVID-19, gi informasjon om isolasjon eller gi informasjon om hvordan man unngår å smitte andre og om når man bør oppsøke helsehjelp. Den kan også supplere overvåkingen i primærhelsetjenesten og brukes til bedre informasjon om smitteraten i befolkningen.

Kontaktsporings- og varslingsfunksjoner er verktøy som kan identifisere personer som har vært i kontakt med en person som er smittet med COVID-19 og som kan informere om passende tiltak slik som selvkarantene, testing eller rådgivning om hva man skal gjøre dersom man får symptomer. Denne funksjonen er derfor nyttig både for enkeltpersoner og for helsemyndighetene. Den kan også spille en viktig rolle i håndteringen av smittevernstiltak i forbindelse med deeskalerings-scenarioer. Virkningen kan forsterkes med en strategi som støtter mer omfattende testing av personer med milde symptomer.

Begge funksjonene kan være relevante kilder til data for offentlige helsemyndigheter og lette overføringen av slik data til nasjonale smittevernsmyndigheter og til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC). Dette vil bidra til å forstå smittemønstre og – hvis det kombineres med testresultater – estimere den positive prognoseverdien av luftveissymptomer i et gitt samfunn og således gi informasjon om omfanget av viruset i omløp.

Estimatenes grad av pålitelighet har direkte sammenheng med antallet og påliteligheten av data som har kommet inn.

Kombinert med passende teststrategier kan derfor både symptomsjekk- og kontaktsporingsfunksjonene gi opplysninger om omfanget av virustilfeller i omløp og bidra til å vurdere virkningen av sosial distansering og isolasjonstiltak. Som fastsatt i anbefalingen bør man sikre kompatibilitet mellom IT-løsningene i de forskjellige medlemslandene for å legge til rette for grenseoverskridende samarbeid og for å sikre kontaktsporing mellom brukere av ulike apper (hvilket er spesielt viktig når borgerne krysser grenser). Når en smittet person er i kontakt med en bruker med et annet lands app, bør det være mulig å sende personopplysninger om denne brukeren på tvers av grensene til det relevante medlemslandet, i det omfanget som er strengt nødvendig. Arbeid med denne problemstillingen vil være en del av verktøykassen som er kunngjort i anbefalingen.

Kompatibilitet bør sikres både når det gjelder tekniske krav og ved å forbedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom de nasjonale helsemyndighetene. Det kan også brukes en modell for bestemt samarbeid som en styringsmodell for kontaktsporingsapper under COVID-19-pandemien.

Veileder navigasjon

3. Appenes bidrag i bekjempelse av COVID-19