En EU-tilnærming for kontaktsporingsapper

EUs medlemsland, med støtte av EU-kommisjonen, har utviklet en verktøykasse for bruk av mobilapplikasjoner for kontaktsporing og varslingstiltak for håndtering av koronapandemien. Dette er en del av en felles koordinert tilnærming for å støtte gradvis letting av tiltak som begrenser bevegelsesfriheten.

Siden utbruddet av koronapandemien har medlemslandene vurdert effektivitets-, sikkerhets-, personvern- og databeskyttelsesaspektet ved digitale løsninger for å håndtere krisen. Kontaktsporingsapper kan, hvis de er i samsvar med EU-regelverket og godt koordinert, spille en nøkkelrolle i alle faser av krisehåndtering, spesielt når tiden blir moden for å gradvis lette på sosiale distanseringstiltak. De kan supplere eksisterende manuell kontaktsporing, og bidra til å bryte smittekjeden til viruset.

Personverngarantier en forutsetning

Da han introduserte verktøykassen, sa kommisæren for det indre marked, Thierry Breton: "Kontaktsporingsapper for å redusere spredningen av koronaviruset kan være nyttige, spesielt som del av medlemslandenes strategier for å stanse smitten. Imidlertid er sterke personverngarantier en forutsetning for bruk av disse appene, og derfor deres nytte. Selv om vi bør være innovative og utnytte teknologien så godt som mulig i kampen mot pandemien vil vi ikke gå på kompromiss med våre verdier og personvernkrav."

Kommisæren for helse og matsikkerhet, Stella Kyriakides tilføyde: "Digitale virkemidler/verktøy vil være avgjørende for å beskytte våre innbyggere når vi gradvis letter på tiltak som begrenser bevegelsesfriheten. Mobilapper kan varsle oss om smitterisiko og hjelpe helsemyndigheter med kontaktsporing, hvilket er avgjørende or å bryte smittekjeder. Vi må være flittige, kreative og fleksible i våre tilnærminger til å åpne opp våre samfunn igjen. Vi må fortsette å flate ut kurven – og holde den nede. Uten sikker digital teknologi som er i samsvar med regelverket, vil vår tilnærming ikke være effektiv."

En felles tilnærming til frivillige sporingsapper i samsvar med personvernregelverket

Kunngjøringen er den første av flere i en felles verktøykasse for EU-landene, utviklet raskt og i samarbeid med e-Health Network, med støtte fra EU-kommisjonen. Den er en praktisk guide for medlemslandene ved implementering av kontaktsporings- og varslingsapper. Verktøykassen angir de grunnleggende kravene for disse appene.

  • De skal være fullt ut i samsvar med EUs datasikkerhets- og personvernregler, som ble lagt frem i veiledningen i dag i samråd med Personvernrådet.
  • De skal implementeres i tett samarbeid med, og godkjent av, offentlige helsemyndigheter.
  • De skal være frivillige å installere og skal avvikles så snart de ikke lenger trengs.
  • De skal ha som mål å benytte de nyeste teknologiske løsningene som ivaretar personvernhensyn. Sannsynligvis vil det baseres på bluetooth-nærhetsteknologi, som ikke muliggjør sporing av folks lokasjoner.
  • De bør baseres på anonymisert data: De kan varsle folk som har vært i nærheten av smittede personer i en viss tid om å teste seg eller isolere seg, uten å oppgi identiteten til de smittede.
  • De bør være kompatible med hverandre i hele EU slik at innbyggere er beskyttet også når de krysser landegrenser.
  • De skal være tilstrekkelig forankret i anerkjente epidemiologiske vurderinger, og gjenspeile den beste praksis for cybersikkerhet og tilgjengelighet.
  • De skal være sikre og effektive.

Selv om det åpner for enklere, raskere og mer effektiv sporing enn tradisjonelle systemer basert på intervjuer med smittede pasienter, må man fortsette med manuell sporing for å dekke innbyggere som kan være mer sårbare for smitte, men som mindre sannsynlig har en smarttelefon, slik som eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne.

En felles tilnærming til andre funksjonene, spesielt om informasjon og sporing av symptomer, kan utvikles til senere versjoner av verktøykassen.

De neste stegene

Verktøykassen gjenspeiler de nyeste og beste praksisene for bruk av sporings- og varslingsappene for mobil for å håndtere krisen. Den er del av en pågående prosess hvor medlemslandene jobber sammen for å utvikle og utbedre bruken av dette og andre praktiske verktøy i de kommende ukene og månedene. Denne første versjonen vil bli forbedret i lys av de erfaringene medlemslandene gjør seg.

Innen 30. april 2020 skal de offentlige helsemyndighetene vurdere appenes effektivitet på nasjonalt og grenseoverskridende nivå. Medlemslandene skal rapportere om tiltakene sine innen 31. mai 2020 og gjøre dem tilgjengelige for andre medlemsland og EU-kommisjonen for fagfellevurdering. EU-kommisjonen skal vurdere fremdriften som er gjort og publisere periodiske rapporter fra og med juni 2020 og gjennom hele krisen, og skal anbefale tiltak eller utfasing av tiltak som ikke lenger synes å være nødvendige.

Les hele pressemeldingen fra EU-kommisjonen på engelsk (ec.europa.eu)

Veileder om databeskyttelse i mobilapper

Verktøykassen er supplert av en veileder om databeskyttelse i nye mobilapper som er laget for å bekjempe koronaviruset. Veilederen er oversatt til norsk.