Direktesending av gudstjenester

Mange kirker ønsker å strømme gudstjenester offentlig. Vår anbefaling er at kameraene som kirken er ansvarlig for, plasseres slik at det ikke er mulig å identifisere publikum.

Filmingen må avklares med de som figurerer sentralt i gudstjenesten slik at man har samtykke fra de som fanges opp av kameraet. Dersom man ønsker å filme dåp, bryllup eller lignende seremonier, må det innhentes samtykke fra de involverte. De involverte er for eksempel foreldre, faddere samt øvrige venner og familie.

- Vi har stor forståelse for at mange ønsker å følge med på gudstjenester og andre seremonier på nettet. Det å gå i kirken er en personlig handling. Man bør selv velge om man vil direktesendes i en slik situasjon. Vår anbefaling er derfor at kirken passer på at kamera ikke fanger opp publikum. Selv om kirken er åpen for alle, så kan enkeltsituasjoner, som for eksempel at man er i sorg, gjøre at man har en forventning om diskresjon og at ens tilstedeværelse i kirken ikke blir vist i direktesending utenfor kirken, sier seksjonssjef Ylva Marrable i Datatilsynet.

Personlige, religiøse handlinger

I enkelte deler av en gudstjeneste beveger publikum seg opp mot alteret, som for eksempel når man går til nattverd. For mange er dette en personlig, religiøs handling. For å ivareta disse deltakernes personvern må man derfor unngå å filme denne handlingen, og heller vise et pausebilde eller flytte vinkelen på kameraet.

Videre er det viktig å informere tydelig om at det foregår filming slik at deltakere i gudstjenesten har mulighet for å innrette seg slik at man ikke fanges opp av kameraene. Dette kan gjøres med skilting og annen god informasjon.

Møte med KA og Kirkerådet

Datatilsynet har sammen med KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) og Kirkerådet sett på retningslinjene de har utformet og vurdert dem i forhold til personvernregleverket.

Vi inviterte til et veiledningsmøte fordi vi var interessert i å høre deres refleksjoner rundt vurderingene som var gjort og for å komme med innspill fra et personvernrettslig ståsted. KA og Kirkerådet vil gjennomgå retningslinjene på nytt, og vurdere hvordan personvernhensynet kan innlemmes i disse.

- Dette ser vi på som veldig positivt, særlig med tanke på at retningslinjene kan få stor betydning for den enkelte kirken som er ansvarlig for at filmingen skjer i tråd med personvernregleverket, sier Ylva Marrable.

Datatilsynet følger opp videre dialog med partene i KA og Kirkerådet.