Datatilsynet undersøker lokasjonsbasert SMS-varsling

Datatilsynet har sendt ut brev til flere aktører som benytter eller er involvert leveringen av lokasjonsbasert SMS-varsling, for å undersøke hvordan disse tjenestene fungerer og hvordan ansvaret etter personvernregelverket er fordelt mellom partene.

Datatilsynet har registrert at Helsedirektoratet har tatt i bruk lokasjonsbasert SMS-varsling for å varsle reisende om økende smitte i regioner og endringer i reiseanbefalinger som kan medføre reisekarantene. Lokasjonsbasert SMS-varsling er også brukt i andre sammenhenger av kommuner, både før og under pandemien. Tjenesten kan brukes til å telle hvor mange som befinner seg i et gitt geografisk område på et aggregert nivå, og for å sende ut SMS-varslinger til de som befinner seg der.

Skal kartlegge ansvarsforhold

Tjenesten som Helsedirektoratet og enkelte kommuner benytter leveres av selskapet Everbridge Norway AS, som igjen har avtale med teleoperatørene. Det er med andre ord flere aktører involvert i lokasjonsbasert SMS-varsling, og Datatilsynets brevkontroll skal blant annet kartlegge hvem som har ansvaret for behandlingen av personopplysninger som varslingstjenestene innebærer.

- Vi ser at disse varslingstjenestene brukes i stadig nye sammenhenger. Vi mener derfor at det er viktig å få klarhet i hvordan disse varslingstjenestene behandler personopplysninger og hvordan ansvaret er fordelt mellom partene, slik at vi kan sikre at personvernregelverket og de registrertes rettigheter ivaretas, sier seksjonsleder Camilla Nervik i Datatilsynet.

Datatilsynet har sendt tilsvarende brev til Helsedirektoratet, Everbridge Norway AS, Telenor og Telia, hvor vi ber om informasjon. Svarfristen er 23. september 2020.