Datatilsynet ber IB redegjøre for karaktersetting

Den siste uken har flere medier skrevet om videregåendeelever på IB-linjen som fikk lavere karakterer enn de trodde, blant annet basert på historiske data om tidligere elever. Karaktersettingen reiser flere spørsmål etter personvernregelverket. Datatilsynet har derfor åpnet sak.

Datatilsynet har nå sendt brev til IBO, stiftelsen som står bak IB-linjen. I brevet ber vi IBO redegjøre for hvordan de mener at de etterlever personvernregelverket. Vi peker særlig på at karaktersettingen delvis baserer seg på historiske data om karakterene til tidligere elever. Dette kan føre til profilering fordi elevene blir satt i bås i stedet for å bli vurdert på bakgrunn av deres individuelle prestasjoner.

Etter personvernregelverket må en behandling av personopplysninger være rettferdig, og personopplysningene være korrekte. Videre er det normalt ikke tillatt å overlate karaktersetting til dataprogrammer eller systemer som ikke tillater menneskelig skjønn. Det er særlig disse momentene Datatilsynet tar opp i brevet til IBO.

IBO har fått utsatt svarfrist og må svare innen fredag 31. juli.

Last ned