Åpning av sandkasse for personvern og kunstig intelligens

Er det mulig å utvikle kunstig intelligens og praktisere dataminimering samtidig? Hvor forklarbar må egentlig en algoritme være? Og hvordan kan vi sørge for at kunstig intelligens tar rettferdige avgjørelser? Vi markerer åpningen av sandkassen for kunstig intelligens og håper du vil følge med.

Tid: tirsdag 1. desember kl. 9.00-10.15

Se opptak av arrangementet nederst i denne artikkelen. 

Målet med sandkassen er å bidra med gode eksempler på ansvarlig og etisk kunstig intelligens fra et personvernperspektiv. Vi ønsker et bredt spekter av virksomheter med i sandkassen for å få belyst spørsmål slik som de over. 
Les mer om sandkassen på vår temaside

På grunn av koronasituasjonen må vi dessverre gå bort fra å ha publikum tilstede, men vi strømmer arrangementet direkte og åpent for alle.

Program

  1. Velkommen. Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
  2. Åpningstale. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland
  3. Hvordan fungerer sandkassen? Kari Laumann, prosjektleder for sandkassen i Datatilsynet
  4. Kunstig intelligens og personvern i Norge. Lise Randeberg, president i Tekna
  5. Erfaringer fra personverndilemmaer. To aktører som utvikler eller bruker kunstig intelligens vil dele erfaringer de har møtt i sine caser:
    • Læringsanalyse ved Brian Jørgensen, fagkonsulent, Utdanningsetaten i Oslo Kommune. 
    • Smart Sensor Systems ved Tobias Dahl, seniorforsker ved Sintef Digital.