De nordiske datatilsynene har avtalt styrket samarbeid

Denne uken møttes de nordiske datatilsynene fra Sverige, Island, Finland, Åland, Danmark og Norge. På møtet ble det besluttet å intensivere det mangeårige samarbeidet ytterligere. 

Direktørene i de nordiske datatilsyneneDirektørene i de nordiske datatilsynenePå møtet ble det vedtatt en "københavn-erklæring" med en rekke konkrete avtaler. Det dreier seg blant annet om et felles initiativ i forhold til om offentlige myndigheter har utpekt et personvernombud (DPO). Samarbeidet vil også omfatte å stille veiledninger og verktøy til rådighet for hverandre, utforme maler for databehandleravtaler og arbeide for en enhetlig håndtering av avviksmeldinger ved sikkerhedsbrudd.

- Vi har alltid gode samtaler når vi samles på et felles møte som dette, men det har fra starten vært et mål at diskusjonene i år ikke bare skulle bli med de gode intensjonene. Derfor var en felles københavn-erklæring et av målene med dette møtet, og den har vært styrende for dialogen mellom de nordiske datatilsynene, sier Bjørn Erik Thon, direktør for det norske Datatilsynet.- Det er viktig at vi drar i samme retning, og at vi kan dele erfaringer og arbeid med hverandre i enda større grad enn tidligere.

 Last ned