Aktuelt

 • Enighet om innholdet i forordningen

  EU-institusjonene kom 15. desember 2015 til enighet om hva innholdet i EUs nye lovverk for personvern skal inneholde. Det nye regelverket vil ha større rekkevidde enn det gamle.

 • Et steg nærmere ny Safe Harbor-beslutning

  EU og USA er i gang med samtaler om en ny Safe Harbor-løsning, melder EU-kommissær Věra Jourová.

 • Ber om Safe Harbor 2.0

  Dersom det ikke kommer en løsning overfor USA etter at Safe Harbor er kjent ugyldig, er de europeiske personvernmyndighetene forberedt på å følge opp med sanksjoner og felles tiltak.

 • Safe Harbor-beslutningen kjent ugyldig

  Selskaper som overfører personopplysninger fra europeiske land til USA, må fra og med i dag finne nye mekanismer å benytte seg av for å unngå å bryte det felleseuropeiske personvernregelverket.

 • Enighet om ny personvernforordning

  Medlemslandene er blitt enige om hva EU-rådets forslag til forordning skal være.

 • Ny personvernlovgivning på vei fra EU

  EU reformerer sin lovgivning på personvernfeltet. Det kan i løpet av året bli vedtatt helt nye personvernregler innen EU som også vil gjelde for Norge.