Nyheter

Kurs høsten 2014

I løpet av høsten arrangeres det flere kurs for personvernombudene som er oppnevnt av oss:

- Grunnkurs
- Juridisk fordypning, del II
- Info.sikkerhet og internkontroll, del II

Rapport om personvernutfordringer i skole og barnehage

Det er store utfordringer ved bruk og lagring av opplysninger om barn og unge i både barnehager og skoler. Datatilsynet har skrevet en rapport om dette og kommet med innspill til løsninger.

PSTs ytterliggående forslag

I et nylig publisert innlegg (se s 33 -46) foreslår PST-sjefen Benedicte Bjørnland at PST må få mulighet til å ta i bruk «nye analyseteknologier for å kunne avdekke mønstre og trender», såkalt big data-analyse. Dette skal i sin tur … Les mer