Datalagringsdirektivet kjent ugyldig av EU-domstolen

EU-domstolen har kjent datalagringsdirektivet (DLD) ugyldig, og konkluderer med at direktivet innebærer alvorlige inngrep i privatlivet.

Hvor godt beskyttet er du mot ID-tyveri?

Svar på spørsmål om hvordan du beskytter personopplysningene dine, og få tilbakemelding om hvor god du er til å sikre deg mot ID-tyveri.

Dronar og andre ubemanna luftfartøy – kva er lov?

Eit ubemanna luftfartøy, på folkemunne ein drone, heiter eigentleg Remotely Piloted Aircraft systems. Her forklarer vi kva reglar som gjeld for bruk, filming og publisering av opptak frå dronar.

Nyheter