Nyheter

Datatilsynets årsmelding for 2014

Hva rører seg på personvernfeltet? Hva har Datatilsynet jobbet med i 2014, og hvilke utfordringer ser vi nå - og fremover?

I årsmeldingen kan du lese om tendenser og utviklingstrekk på personvernområdet. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene tilsynet har jobbet med.

Rett til innsyn

Vet du egentlig hvilke opplysninger ulike virksomheter har lagret om deg eller barna dine? Eller hva de bruker dem til? Og visste du at du har rett til å få vite dette?

En trebeint vals. Eller hvordan EU danser seg frem til ny personvernlov

Det kan knapt kalles en fest. Det er ingen gallakjoler å se, bare byråkratens yndlingsarbeidsdrakt, fasjonabelt smykket med store dokumentmapper. Årets desidert viktigste utvikling i personvernretten nærmer seg likevel høydepunktet. Mye stod på spill da justisministrene fra de 27 EU-landene … Les mer