Nyheter

Apper gir for dårlig informasjon

2/3 av alle apper ber om tilgang til personopplysninger, men informerer ikke om hva opplysningene skal brukes til og hvorfor. Det er et av funnene fra appsveipet i mai. Brukerne godtar for mye. De må bli mer kritiske til appers tilgang til opplysninger.

Kurs høsten 2014

Datatilsynet arrangerer kurset "Informasjonssikkerhet og internkontroll, del II" den 18. november. Dette kurset er for virksomheter som har fått oppnevnt et personvernombud av oss.

Hva må du gjøre før du kan ta i bruk skytjenester?

Vi lanserer en sjekkliste for å hjelpe virksomheter som vil ta i bruk skytjenester for å markere starten på nasjonal sikkerhetsmåned. Les også vår veileder for bruk av nettskytjenester.

Sikker kameraovervåking

Det er viktig å sikre kameraovervåkingsanlegg på en god måte. Virksomhetene må sørge for god nok sikring ved å tilpasse tiltakene avhengig av hvor utsatt løsningen er, mens privatpersoner bør be om hjelp til sikring av opptakene dersom de er i tvil.

Hva er personvern?

Personvern er en grunnleggende rettighet. Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Hva med foreldrene? Se filmen dersom du er usikker. Sjekk også ut www.dubestemmer.no - en nettside der unge (og voksne) kan lære mer om personvern og nettvett.