Nyheter

Kurs våren 2015

I løpet av våren arrangeres det kurs for Datatilsynets personvernombud:

- Grunnkurs

- Juridisk fordypning, del I

Personvern: Tilstand og trender 2015

28. januar var den internasjonale personverndagen. Vi markerte dette med et frokostseminar der vi lanserer rapporten "Personvern- tilstand og trender 2015". Temaene for årets rapport er barn og unges personvern, digitalisering av skolen, Snowden-avsløringenes betydning for personvernets stilling og hvordan tingenes internett - eller "de smarte dingsene" - gjør inntog i livene våre.

Sammen skaper vi trygghet på nettet

Dagens unge har ikke tilstrekkelige digitale ferdigheter og de mangler i stor grad digital dømmekraft. Tirsdag 10. februar er det den internasjonale Safer Internet Day. Den minner oss om at vi må skape et trygt internett. Og vi må gjøre … Les mer