Nyheter

Personvern på 1-2-3

Hva er en personopplysning, og når er den sensitiv? Hvilke rettigheter har du til innsyn, retting og sletting? Og hvilke prinsipper legger Datatilsynet til grunn i sitt arbeid for personvernet?

I beste mening...

Med denne veilederen ønsker vi å gjøre deg tryggere i hvordan du skal håndtere bilder av barn på nett – både visuelt og sikkerhetsmessig. Og fordi om det er lov, trenger det ikke alltid være riktig...

Nei til videoovervåking i taxi

Det blir stadig mer kameraovervåking i samfunnet. I blant oppleves det slik at alle problemer kan løses dersom man tar i bruk slik overvåking. Virkeligheten er imidlertid ikke slik. Flere undersøkelser viser at kameraovervåking i liten grad forebygger kriminalitet. Og … Les mer