Lukk

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere

I beste mening - om bilder av barn på nett

Forsidebilde: I beste mening
Hvordan skal man håndtere bilder av barn? Et spørsmål er hva som faktisk er lov eller ikke å publisere, men fordi om det er lov – er det nødvendigvis lurt eller etisk riktig?

De teknologiske mulighetene gjør at man stadig må ta nye hensyn og tenke seg bedre om når det gjelder publisering av bilder generelt og barnebilder spesielt. Vi som er voksne må stille flere spørsmål for å beskytte barna, og vi må ta flere forholdsregler for ikke å miste kontrollen over bildene. Vi må sørge for at det vi gjør med bildene av barna i dag, ikke stiller dem i forlegenhet når de vokser til. 

De unge skal lære seg kjøreregler for hva de kan legge ut på nett om seg selv, men de skal også lære seg å respektere at andre kan ha andre grenser for hva de vil ha liggende på nett av bilder og annen informasjon. Da er det desto viktigere at barnehager, skoler, foreldre og andre går foran som gode forbilder - særlig når det gjelder publisering av bilder av barna, enten det er på skolens hjemmeside, på mammabloggen, i sosiale medier eller andre nettsider. Det er dessuten endel som ikke ser ut til å tenke på at barna faktisk har rett til personvern og privatliv.

Ulik bildebruk

Dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom barn og voksne, er verken melde- eller konsesjonspliktig. Det bør heller ikke by på noe problem om lærere tar bilder av elever for å henge opp i klasserommet. Dersom skolen eller barnehagen derimot skal utlevere videoopptak eller bilder til foreldrene, må de ha samtykke fra foresatte til barna som kan identifiseres på videoen/bildet.

Dersom skolen eller barnehagen filmer eller fotograferer enkeltelever for å for eksempel studere adferdsvansker, vil det også kreve samtykke fra de foresatte. Denne bruken vil som regel dessuten være konsesjonspliktig.

Les mer

Bilder på nett - hva er lov?
Tips til hva en samtykkeerklæring bør inneholde

Veileder med gode råd

Vi har laget en veileder (bestillingsskjema nederst i artikkelen) der dette temaet belyses gjennom intervju og tips fra aktører som ser problemstillingene fra ulike sider; Barneombudet, KRIPOS, pedagogen, foreldrene og ungdommen.

Det stilles spørsmål som kan være til ettertanke eller brukes i diskusjon. Målet med heftet er at alle skal kunne føle seg tryggere på hvordan barna presenteres på nettet – både rent visuelt og sikkerhetsmessig, men også litt om i hvilke situasjoner det er greit å ta bilder av barna. Heftet vil forhåpentligvis skape diskusjon rundt dette temaet på personalmøter, foreldrekvelder og i andre aktuelle settinger, noe som igjen kanskje vil føre til en mer reflektert publisering av bilder på nett.

Heftet gir også konkrete tips til hva en samtykkeerklæring bør inneholde.

Last ned veilederen:

  I beste mening - bokmål (pdf)
  I beste mening - nynorsk (pdf)
  I beste mening - engelsk (pdf)


Bestill heftet kostnadsfritt

Velg målform: