Hopp til hovedinnhold

Analyser og utredninger

Kommersiell bruk av personopplysninger 07.12.2015

Annonseindustrien lærer deg å kjenne ved å spore og lagre bevegelsene dine på nett. Kunnskapen selges og kjøpes på globale børser. Selv om de vet mye om oss, har den enkelte lite innsyn i hva selskapene gjør med opplysningene.

Personvern 2015 - tilstand og trender 23.01.2015

Hva har skjedd med personvernets stilling etter Snowdens avsløringer av NSAs massive overvåking i juni i fjor? I årets personvernrapport ser vi på hva som har skjedd i året som har gått og hvilke trender som vil prege vårt personvern i 2015.

Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage 02.07.2014

Datatilsynet har i 2013 og 2014 sett nærmere på bruk og lagring av personopplysninger i skoler og barnehager. De til dels store utfordringene for personvernet er nå beskrevet i en rapport.

Personvern 2014 – tilstand og trender 27.01.2014

Vi har aldri levd så sporbare liv som vi gjør i dag. Personopplysningene våre deles daglig med en rekke virksomheter. I jobbsammenheng og privat kommuniserer vi hele tiden på nett og via dingser som samler inn informasjon om oss.

Personvernkonsekvenser av lovforslag 18.12.2013

Tar departementene hensyn til folks personvern når de utarbeider lover? Og hva er konsekvensene for personvernet etter at regelvelverket har trådt i kraft? Det er noen av spørsmålene som belyses i rapporten om ”Personvernkonsekvenser av lovforslag".

Big Data - personvernprinsipper under press 26.09.2013

Big Data viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper.

Genetiske undersøkelser og personvernutfordringer 02.05.2013

Omfanget av innsamling og bruk av genetiske opplysninger og biologisk materiale øker. Samtidig blir gentesting enklere og mer tilgjengelig for folk flest. Dette kan skape personvernutfordringer for den enkelte og krever tydeligere regulering.

Personvern 2013 - tilstand og trender 27.01.2013

Det frigis daglig store mengder personlig informasjon, men hvor blir den av og hvem har tilgang?

En vanlig dag på jobb - arbeidshverdagens elektroniske spor 14.10.2012

Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt? Hvem ser hva?

Personvernerklæring: "Fortell meg hva dere gjør" 18.07.2011

Bare 6 av 20 virksomheter informerer på sine hjemmesider om hvordan de behandler personopplysninger om sine brukere. Dette viser en kartlegging som Datatilsynet gjorde i 2011.

Kameraovervåking gir mer trygghet for de trygge 16.09.2005

En undersøkelse fra 2005 om folks holdninger til personvern, viser at det er de tryggeste blant oss som i størst grad føler seg tryggere med kameraovervåking. Få har motforestillinger. Men vi vil ikke overvåkes på arbeidsplassen.

Kameraovervåking reduserer ikke kriminalitet 22.04.2005

Kameraovervåking ser ikke ut til å redusere kriminalitet i særlig grad ifølge en forskergruppe fra Universitetet i Leicester. Gruppen har sett på 14 større kameraovervåkingsprosjekter på oppdrag fra det britiske innenriksdepartementet, Home Office.

Til toppen