Kostnadsmodeller for datalagring på høring

Samferdselsdepartementet ber om innspill til kostandsmodellene for datalagringsdirektivet. Høringsfristen er 19. april 2012
Åpne fil