Konsesjonshøring 27. januar

Datatilsynet gjennomførte den 27. januar 2012 et høringsmøte om sitt arbeid med innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett. Her finner du sentrale dokumenter.

Høringsdokumenter sendt:

Mottatte høringssvar:

Dokumenter presentert og delt ut på høringsmøtet: