Datalagringsforskrift på høring

Post- og teletilsynet (PT) sender forslag til forskrift om datalagring på høyring.

Forskrifta gjeld plikta til å lagre bestemte data og korleis desse skal tilretteleggast om nokon skal ha dei utlevert. Forskrifta er del av den samla reguleringa som skal vere på plass før reglane som implementerer datalagringsdirektivet byrjar å gjelde.

Les meir:

Posttilsynet sender datalagringsforskrifta på høyring (npt.no)