NSA og overvåkingsprogrammet PRISM

PRISM er et hemmelig elektronisk overvåkingsprogram som opereres av USAs National Security Agency (NSA).

Datatilsynet spurte i september 2013 justisminister Grete Faremo om NSAs overvåkningsprogram PRISM og norske borgere.

Ønsket svar på hvordan norske borgere berøres

Bakgrunnen for Datatilsynets henvendelse til justisministeren var avsløringen av det amerikanske overvåkingsprogrammet PRISM, som opereres av USAs National Security Agency (NSA). Den tidligere NSA-tilknyttede Edward Snowden friga dokumenter som beskriver hvordan PRISM overvåker og samler inn informasjon om trafikkmønster og trafikkdata fra elektronisk kommunikasjon. 

Saken har vakt sterke reaksjoner i mange land, også her i Norge. Etter de første avsløringene i juni 2013 er det kommet ytterligere avsløringer og påstander om ulovlig overvåking fra amerikanske myndigheters side, som berører også norske borgere.

Datatilsynets direktør oppfordret i sitt brev justisministeren til å få avklart med amerikanske myndigheter hvilke data som er samlet inn i PRISM-programmet og hvor opplysningene kommer fra. Thon ønsket også en nærmere redegjørelse om i hvilken utstrekning data om norske brukere som lagres hos amerikanske selskaper, har vært gjenstand for innsamling og bruk av amerikanske sikkerhetsmyndigheter.

Justisministerens har møtt amerikanerne

I sitt svar til Datatilsynet omtaler justisministeren de møtene som representantene for norske myndigheter i juni hadde med representanter for henholdsvis det amerikanske justisdepartementet og Utenriksdepartementet.

Ifølge justisministeren var hensikten med møtene å få avklart fakta, drøfte dilemmaer mellom sikkerhet og personvern, og forklare amerikanerne at opplysningene om de amerikanske programmene har vakt bekymring i Norge.

På møtene redegjorde amerikanerne for de to overvåkingsprogrammene som er etablert i henhold til Patriot Act og den såkalte FISA-lovgivningen, og hvilken funksjon den såkalte FISA-domstolen har.  

Mye er fortsatt uklart

Ifølge justisministeren vil norske myndigheter ha fortsatt kontakt med amerikanske myndigheter i saken. I den forbindelse inviterer justisministeren Datatilsynet til dialog om de spørsmålene som skal tas opp i den videre kontakten med amerikanerne.

- Jeg er tilfreds med at justisminister Faremo har kommet med denne tilbakemeldingen til Datatilsynet, men det gjenstår fortsatt mange spørsmål som trenger avklaring. Jeg vil selvsagt derfor takke ja til invitasjonen om videre dialog med Justisdepartementet, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

- De påstandene som er kommet i det aller siste om at NSA også har tilgang til kryptert kommunikasjon, innebærer en ytterligere alvorlig vending i saken, som har konsekvenser også langt ut over den enkeltes personvern.

- Dette er et tema som i høyeste grad krever stor oppmerksomhet fra norske myndigheter i tiden fremover, og det er all grunn til at den norske regjeringen yter et diplomatisk press overfor amerikanerne, sier Thon.

Datatilsynet er i tillegg opptatt av at det blir undersøkt og avklart i hvilken grad norske etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenester har mottatt, og benyttet seg av, opplysninger om norske borgere fra de omstridte amerikanske overvåkingsprogrammene.

Last ned:

 

Les Bjørn Erik Thons innlegg på Personvernbloggen om digitalt grenseforsvar

Les mer