Veileder

  • Kameraovervåking - hva er lov?

    Kameraovervåking - hva er lov?

    Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i reglene før overvåkingen settes i gang. 

Flere veiledere

Vi har laget en veileder der vi går gjennom reglene for bruk av droner. Vi har delt veiledningen inn i privat bruk, virksomheters bruk og offentlige virksomheters bruk i tillegg til å komme med generelle råd og anbefalinger.

Å se hvordan en person beveger seg, er verdifull kunnskap for en rekke virksomheter. Den økte bruken av sporingsteknologi gjør det viktig å ha retningslinjer.

Virksomheter som tar opp en telefonsamtale med deg som kunde må enten ha hjemmel for dette i loven, gi deg mulighet til å reservere deg mot å bli tatt opp, eller be om ditt samtykke.

Reklameskilt med kamerateknologi

Reklameskilt kan nå analysere kjønn, alder og ansiktsuttrykk til forbipasserende ved å analysere bilder fra kameraovervåking. Deretter kan reklamen tilpasses hver enkelt. Men reglene for kameraovervåking i Norge er strenge og slik overvåking skal i utgangspunktet benyttes til sikkerhetsformål.

Reklameskilt med kamerateknologi

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiske løsninger kan gi personer med nedsatt funksjonsevne økt selvstendighet, men også utfordre personvernet. Mange av løsningene innebærer en form for overvåking av enkeltpersoner. Personvern må være et hensyn som tas fra starten av, slik at det kan bygges inn i løsningen.

Velferdsteknologi