Selskap som kan kredittvurdere

Alle verksemder med konsesjon frå Datatilsynet kan kredittvurdere både privatpersonar og verksemder. I praksis er det likevel berre nokon av dei som kredittvurderer privatpersonar.

Merk! Konsesjonsplikten vil avvikles når det nye personvernregelverket trer i kraft. Dette betyr at virksomheter som hittil har vært pliktige til å søke om konsesjon (også kalt forhåndsgodkjennelse eller tillatelse fra Datatilsynet), ikke lenger vil være det. Vi vil derfor ikke behandle flere konsesjonssøknader fra nå av. 

Les her for mer oppdatert informasjon

Fire selskap kredittvurderer både privatpersonar og verksemder

Bisnode, Creditsafe, Experian og Evry er dei selskapa i Noreg som kredittvurderer privatpersonar. Det er desse du bør snakke med om du vil leggje inn ei kredittsperre på deg sjølve, for eksempel fordi du har vore utsett for ID-tyveri. Desse kredittvurderer verksemder også.

Bisnode

Sperretjeneste

E-post:  

Telefon: 22 45 93 40

Postadresse: Bisnode, avd. Databank, Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo

Creditsafe

Sperretjeneste

Telefon: 800 24 722

E-post:

Postadresse: Creditsafe Norge, Box 320, 412 50 Gøteborg, Sverige

Experian

Sperretjeneste: Sperretjeneste

Telefon: 815 55 420

Fax: 850 20 218

E-post:

Postadresse: Postboks 5275 Majorstuen, 0303 Oslo

EVRY

Telefon: 06500

E-post:

Postadresse: Postboks 1330 Fornebu

 

Selskap som kan kredittvurdere verksemder

Under finn du ei liste over alle selskap som har konsesjon frå Datatilsynet for å kredittvurdere. Dei som blir lista opp her ut over Bisnode, Creditsafe, Experian og EVRY kredittvurderer berre andre verksemder eller selskap, ikkje privatpersonar.

  1. Assessment Global –
   Norsk Verdivurdering AS
  2. Atradius
  3. Bisnode Norge AS
  4. Creditsafe Norway AS
  5. Proff AS
  6. EVRY AS
  7. Experian AS
  8. Kredinor SA
  9. Kredittopplysningen AS
  10. KO International AS
  11. Lindorff AS
  12. Regnskapstall 1881 AS
  13. Sergel Norge AS
  14. Kredittfakta Finans AS

Slik sperrer du deg for kredittvurderingar